×

LKFA līdz gada beigām notiks pārkvalifikācija!

21/10/2013

Pārkvalifikācijas noteikumi

Asociācijai attīstoties ir nepieciešamas pārmaiņas, kas spētu veicināt asociācijā iesaistīto fotogrāfu skaitu, kā arī spētu nodrošināt atbalstu un iespēju gūt pieredzi no pieredzējušākajiem biedriem, veicinot kopējā kāzu fotogrāfijas kvalitātes standartu attīstību.

Ir pieņemts lēmums fotogrāfus asociācijā dalīt divās daļās:
*Biedros – kas pilnībā atbilst jaunajiem Asociācijas profesionālajām prasībām;
*Biedru kandidātos – kas vēl neatbilst visām asociācijas izvirzītajām prasībām, lai iegūtu biedra statusu, bet vēlas pilnveidoties, lai šo mērķi sasniegtu un būt daļa no asociācijas.

Ņemot vērā būtiskās izmaiņas asociācijas struktūrā, visiem esošajiem biedriem būs jāveic pārkvalifikācija. Balstoties uz LKFA biedru aptaujas rezultātiem, kam biedri vēlētos uzticēt veikt savu pārkvalifikāciju, tika izveidota sekojošā žūrija no trīm speciālistiem: Jānis Ratnieks, Andrejs Zavadskis, Mārcis Baltskars.

Pēc pārkvalifikācijas, fotogrāfiem kuri atbildīs asociācijas kvalitātes standartiem tiks piešķirts biedra statuss, bet pārējiem būs iespēja kļūt par biedra kandidātiem vai iesniegt atkārtotu pieteikumu uz biedra statusa piešķiršanu pēc gada. Biedra kandidātiem ir tādas pašas tiesības piedalīties asociācijas rīkotajos konkursos, pasākumos kā biedriem. Kandidāts drīkstēs piedalīties biedru kopsapulcēs, bet nevarēs balsot.

Uzņemot asociācijā kandidātus, biedriem paveras iespēja rīkot mini-seminārus par atsevišķu samaksu un dalīties savās zināšanās ar kandidātiem, pieaicināt kandidātus kā asistentus.

Pārkvalifikācijā piedalās visi biedri, ieskaitot arī valdes sastāvu, bet izņemot goda biedrus, gada labākos fotogāfus, LKFA konkursu žūrijas locekļus, kā arī pārkvalifikācijai pieaicināti žurijas locekļus, ja tādi ir biedru sarakstā.

Pārkvalifikācijā nepiedalīsies: Mārcis Baltskars, Andrejs Zavadskis, Valdis Brauns, Linda Ratuta, Džeina Saulīte, Gints Freimanis un Sergejs Getņikovs.

Esošiem biedriem ir jānogādā LKFA prezidentam Dmitrijam Mokejevam 2 reportāžas ar 60 fotogrāfijām no katras. Attēlos ir jābūt atspoguļotai kāzu dienas norisei ar dažādiem posmiem no līgavas gatavošanās līdz mičošanai.

 

Fotogrāfijas kopumu elektroniskā formātā *.jpg,
kuru garāka mala ir 1200px ir jānoarhivē zem viena faila (piem.: “Vards_Uzvards.rar”), jāievieto savā serverī
vai citā starpnieka serverī (piemēram: failiem.lv) lejupielādei ar sekojošu mapes struktūru – “Vārds_Uzvārds/1”, kur “1” ir apakšmape no pirmās reportāžas;
Vērtēšanai nosūtāmās fotogrāfijas netiks publicētas un tiks izmantotas vienīgi pārkvalifikācijas vajadzībām.

 

Fotogrāfijas jāiesūta līdz gada beigām 31.12.2013. Tie, kas neatsūtīs bildes vai nesaņems apstiprinājumu par to, ka bildes ir saņemtas, no 01.02.2014 skaitīsies kā biedru kandidāti un tiks atskaitīti no asociācijas pēc biedra naudas termiņa beigām.