LKFA fotokonkursa 2013 rezultāti

  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awarding
 

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


1.vieta, Jānis Naglis, 442 punkti


2.vieta
Rēdmane

439 punkti

3.vieta
Baltskars

426 punkti

3.vieta
Pētersone

426 punkti

4.vieta
Janševskis
424 punkti

5.vieta
Nagliņš
419 punkti

6.vieta
Hercs
416 punkti

7.vieta
Romanovskis
415 punkti

7.vieta
Hercs
415 punkti

8.vieta
Slūka
414 punkti

8.vieta
Ross
414 punkti

9.vieta
Grīnvalde
410 punkti

10.vieta
Rēdmane
408 punkti

10.vieta
Sproģis
408 punkti

11.vieta
Pētersone
407 punkti

12.vieta
Dobrovolskis
406 punkti

13.vieta
Konons
405 punkti

13.vieta
Rēdmane
405 punkti

14.vieta
Locs
404 punkti

15.vieta
Kauliņš
403 punkti

16.vieta
Ross
402 punkti

16.vieta
Naglis
402 punkti

16.vieta
Birkenfelds
402 punkti

17.vieta
Grīnvalde
401 punkts

18.vieta
Ratuta
400 punkti

18.vieta
Nagliņš
400 punkti

18.vieta
Romanovskis
400 punkti

19.vieta
Erta
397 punkti

19.vieta
Saulīte
397 punkti

20.vieta
Kiseļovs
396 punkti

20.vieta
Kirikovs
396 punkti

20.vieta
Kupics
396 punkti

21.vieta
Janševskis
395 punkti

21.vieta
Grīnvalde
395 punkti

22.vieta
Strangots
394 punkti

22.vieta
Lučņenkovs
394 punkti

23.vieta
Locs
393 punkti

23.vieta
Romanovskis
393 punkti

24.vieta
Jaunzeme
392 punkti

24.vieta
Ross
392 punkti

25.vieta
Grīnvalde
391 punkts

26.vieta
Konons
390 punkti

27.vieta
Dobrovolskis
389 punkti

28.vieta
Ertmanis
388 punkti

28.vieta
Birkenfelds
388 punkti

28.vieta
Baltskars
388 punkti

29.vieta
Sergejeva
387 punkti

29.vieta
Gaujenietis
387 punkti

30.vieta
Baltskars
384 punkti

31.vieta
Leitis
383 punkti

32.vieta
Brezinska
380 punkti

33.vieta
Erta
379 punkti

33.vieta
Vendiņš
379 punkti

34.vieta
Brezinska
377 punkti

35.vieta
Taškāns
376 punkti

35.vieta
Biķis
376 punkti

36.vieta
Ignatjevs
375 punkti

37.vieta
Ozoliņš
370 punktiCoded by Freimanis ©2013