LKFA fotokonkursa 2013 rezultāti

  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awarding
 

Michael
Greenberg
Mārtiņš
Ķīkulis
Gints
Freimanis
Dennis
Orchard
Imants
Urtāns
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


Naglis
90 punkti

Grīnvalde
87 punkti

Hercs
86 punkti

Pētersone
86 punkti

Baltskars
85 punkti

Grīnvalde
85 punkti

Nagliņš
83 punkti

Pētersone
83 punkti

Romanovskis
83 punkti

Romanovskis
83 punkti

Sproģis
83 punkti

Kauliņš
82 punkti

Ross
82 punkti

Rēdmane
82 punkti

Romanovskis
81 punkts

Ross
81 punkts

Dobrovolskis
80 punkti

Janševskis
80 punkti

Janševskis
80 punkti

Kiseļovs
80 punkti

Konons
80 punkti

Kupics
80 punkti

Nagliņš
80 punkti

Ross
80 punkti

Sergejeva
80 punkti

Vendiņš
80 punkti

Grīnvalde
79 punkti

Baltskars
78 punkti

Grīnvalde
78 punkti

Hercs
78 punkti

Jaunzeme
78 punkti

Slūka
78 punkti

Ertmanis
77 punkti

Kirikovs
77 punkti

Konons
77 punkti

Leitis
77 punkti

Naglis
77 punkti

Rēdmane
77 punkti

Rēdmane
77 punkti

Saulīte
77 punkti

Strangots
77 punkti

Dobrovolskis
76 punkti

Gaujenietis
76 punkti

Locs
76 punkti

Ratuta
76 punkti

Baltskars
75 punkti

Brezinska
75 punkti

Erta
75 punkti

Birkenfelds
74 punkti

Ozoliņš
74 punkti

Brezinska
73 punkti

Ignatjevs
73 punkti

Locs
73 punkti

Birkenfelds
72 punkti

Biķis
72 punkti

Lučņenkovs
72 punkti

Erta
70 punkti

Taškāns
70 punkti


Coded by Freimanis ©2013