LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


1.vieta, Jānis Romanovskis, 423 punkti


2.vieta
Baltskars

414 punkti

3.vieta
Kiseļovs

412 punkti

4.vieta
Konons

410 punkti

4.vieta
Naglis

410 punkti

5.vieta
Birkenfelds

408 punkti

6.vieta
Birkenfelds
407 punkti

7.vieta
Grišins
406 punkti

7.vieta
Ragelis
406 punkti

8.vieta
Nagliņš
405 punkti

8.vieta
Briedis
405 punkti

9.vieta
Pētersone
403 punkti

9.vieta
Lankovska
403 punkti

10.vieta
Pētersone
402 punkti

10.vieta
Romanovskis
402 punkti

11.vieta
Ross
401 punkts

12.vieta
Slūka
400 punkti

12.vieta
Dzile
400 punkti

12.vieta
Grīnvalde
400 punkti

12.vieta
Hercs
400 punkti

13.vieta
Naglis
399 punkti

13.vieta
Ignatjevs
399 punkti

14.vieta
Nagliņš
398 punkti

14.vieta
Suškevičs
398 punkti

14.vieta
Orlickis
398 punkti

14.vieta
Krūmiņa
398 punkti

15.vieta
Lapsiņa
397 punkti

15.vieta
Baltskars
397 punkti

16.vieta
Jaunzeme
396 punkti

17.vieta
Robalds
395 punkti

17.vieta
Birkenfelds
395 punkti

17.vieta
Grišins
395 punkti

18.vieta
Blūma
394 punkti

19.vieta
Lankovska
393 punkti

19.vieta
Baltskars
393 punkti

20.vieta
Robalds
392 punkti

21.vieta
Janševskis
391 punkts

21.vieta
Romanovskis
391 punkts

21.vieta
Grasbergs
391 punkts

21.vieta
Grīnvalde
391 punkts

21.vieta
Nagliņš
391 punkts

21.vieta
Vendiņš
391 punkts

22.vieta
Romanovskis
390 punkti

22.vieta
Pētersone
390 punkti

22.vieta
Lankovska
390 punkti

22.vieta
Pūga
390 punkti

23.vieta
Lučņenkovs
389 punkti

23.vieta
Baltskars
389 punkti

24.vieta
Strangots
388 punkti

24.vieta
Bērziņš
388 punkti

24.vieta
Dzile
388 punkti

25.vieta
Ross
387 punkti

25.vieta
Spektore
387 punkti

26.vieta
Strangots
386 punkti

26.vieta
Birkenfelds
386 punkti

27.vieta
Ignatjevs
385 punkti

27.vieta
Vendiņš
385 punkti

27.vieta
Grīnvalde
385 punkti

28.vieta
Krastiņš
384 punkti

28.vieta
Lapsiņa
384 punkti

28.vieta
Ross
384 punkti

28.vieta
Ratuta
384 punkti

29.vieta
Rogozina
383 punkti

29.vieta
Kupics
383 punkti

30.vieta
Leitis
382 punkti

31.vieta
Kupics
381 punkts

31.vieta
Konons
381 punkts

32.vieta
Robalds
380 punkti

32.vieta
Šekavs
380 punkti

32.vieta
Blūma
380 punkti

33.vieta
Ragelis
378 punkti

33.vieta
Lapsiņa
378 punkti

34.vieta
Vendiņš
377 punkti

35.vieta
Krastiņš
376 punkti

35.vieta
Bērziņš
376 punkti

36.vieta
Cīlīte
373 punkti

37.vieta
Ertmanis
372 punkti

38.vieta
Jaunzeme
364 punktiCoded by Freimanis ©2014