LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Andrejs
Zavadskis
Gatis
Rozenfelds
Imants
Urtāns
Gatis
Ločmelis
Alexandra
Botvinovskaya
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


Lankovska
90 punkti

Katkovskis
87 punkti

Kirikovs
85 punkti

Freimanis
80 punkti

Freimanis
80 punkti

Nagliņš
80 punkti

Romanovskis
80 punkti

Bērziņš
79 punkti

Freimanis
79 punkti

Kupics
79 punkti

Kupics
79 punkti

Lučņenkovs
79 punkti

Romanovskis
79 punkti

Bērziņš
78 punkti

Freimanis
78 punkti

Kupics
78 punkti

Lapiņa
78 punkti

Robalds
78 punkti

Slūka
78 punkti

Birkenfelds
77 punkti

Blūma
77 punkti

Dzile
77 punkti

Freimanis
77 punkti

Kiseļovs
77 punkti

Kupics
77 punkti

Pinne
77 punkti

Romanovskis
77 punkti

Slūka
77 punkti

Sproģis
77 punkti

Strangots
77 punkti

Birkenfelds
76 punkti

Ignatjevs
76 punkti

Ignatjevs
76 punkti

Jaunzeme
76 punkti

Kupics
76 punkti

Lankovska
76 punkti

Lankovska
76 punkti

Nagliņš
76 punkti

Nagliņš
76 punkti

Pētersone
76 punkti

Ragelis
76 punkti

Robalds
76 punkti

Sproģis
76 punkti

Leitis
75 punkti

Lučņenkovs
75 punkti

Lučņenkovs
75 punkti

Orlickis
75 punkti

Pinne
75 punkti

Pohevičs
75 punkti

Pūga
75 punkti

Ragelis
75 punkti

Ross
75 punkti

Ross
75 punkti

Suškevičs
75 punkti

Heibergs
74 punkti

Rancāns
74 punkti

Ratuta
74 punkti

Ratuta
74 punkti

Robalds
74 punkti

Taškāns
74 punkti

Taškāns
74 punkti

Bērziņš
73 punkti

Ignatjevs
73 punkti

Kiseļovs
73 punkti

Pētersone
73 punkti

Slūka
73 punkti

Erta
72 punkti

Ignatjevs
72 punkti

Robalds
72 punkti

Romanovskis
72 punkti

Orlickis
71 punkts


Coded by Freimanis ©2014