LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Andrejs
Zavadskis
Gatis
Rozenfelds
Imants
Urtāns
Gatis
Ločmelis
Alexandra
Botvinovskaya
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


Krūmiņa
95 punkti

Baltskars
92 punkti

Locs
91 punkts

Romanovskis
88 punkti

Ignatjevs
86 punkti

Ross
86 punkti

Kiseļovs
83 punkti

Konons
83 punkti

Romanovskis
83 punkti

Erta
81 punkts

Hercs
80 punkti

Pētersone
80 punkti

Spektore
80 punkti

Lankovska
79 punkti

Lankovska
79 punkti

Orlickis
79 punkti

Sproģis
79 punkti

Baltskars
78 punkti

Nagliņš
78 punkti

Pētersone
78 punkti

Ragelis
78 punkti

Erta
77 punkti

Lankovska
77 punkti

Pētersone
77 punkti

Pētersone
77 punkti

Baltskars
76 punkti

Dzile
76 punkti

Hibneris
75 punkti

Krastiņš
75 punkti

Krastiņš
75 punkti

Lučņenkovs
75 punkti

Pinne
75 punkti

Ragelis
75 punkti

Ratuta
75 punkti

Romanovskis
75 punkti

Dzile
74 punkti

Lapsiņa
74 punkti

Lapsiņa
74 punkti

Dzile
73 punkti

Ertmanis
73 punkti

Grīnvalde
73 punkti

Hercs
73 punkti

Ignatjevs
73 punkti

Kiseļovs
73 punkti

Konons
73 punkti

Strangots
73 punkti

Grīnvalde
72 punkti

Krastiņš
72 punkti

Locs
72 punkti

Orlickis
72 punkti

Kupics
71 punkts

Rogozina
71 punkts

Saulīte
71 punkts

Suškevičs
71 punkts

Grišins
70 punkti


Coded by Freimanis ©2014