LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Andrejs
Zavadskis
Gatis
Rozenfelds
Imants
Urtāns
Gatis
Ločmelis
Alexandra
Botvinovskaya
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


Romanovskis
87 punkti

Dzile
86 punkti

Jaunzeme
85 punkti

Romanovskis
83 punkti

Krūmiņa
82 punkti

Vendiņš
82 punkti

Ross
81 punkts

Baltskars
80 punkti

Grasbergs
80 punkti

Grišins
80 punkti

Grīnvalde
80 punkti

Janševskis
80 punkti

Konons
80 punkti

Nagliņš
80 punkti

Pūga
80 punkti

Ragelis
80 punkti

Slūka
80 punkti

Baltskars
79 punkti

Birkenfelds
79 punkti

Birkenfelds
79 punkti

Grīnvalde
79 punkti

Hercs
79 punkti

Kiseļovs
79 punkti

Lapsiņa
79 punkti

Naglis
79 punkti

Pētersone
79 punkti

Pētersone
79 punkti

Pētersone
79 punkti

Baltskars
78 punkti

Birkenfelds
78 punkti

Birkenfelds
78 punkti

Lankovska
78 punkti

Romanovskis
78 punkti

Ross
78 punkti

Spektore
78 punkti

Strangots
78 punkti

Blūma
77 punkti

Ignatjevs
77 punkti

Nagliņš
77 punkti

Nagliņš
77 punkti

Robalds
77 punkti

Rogozina
77 punkti

Baltskars
76 punkti

Dzile
76 punkti

Grišins
76 punkti

Lankovska
76 punkti

Naglis
76 punkti

Orlickis
76 punkti

Ratuta
76 punkti

Ross
76 punkti

Šekavs
76 punkti

Blūma
75 punkti

Briedis
75 punkti

Bērziņš
75 punkti

Konons
75 punkti

Lankovska
75 punkti

Lapsiņa
75 punkti

Lapsiņa
75 punkti

Leitis
75 punkti

Ragelis
75 punkti

Robalds
75 punkti

Romanovskis
75 punkti

Suškevičs
75 punkti

Vendiņš
75 punkti

Grīnvalde
74 punkti

Lučņenkovs
74 punkti

Vendiņš
74 punkti

Krastiņš
73 punkti

Kupics
73 punkti

Robalds
73 punkti

Strangots
73 punkti

Bērziņš
72 punkti

Ertmanis
72 punkti

Ignatjevs
72 punkti

Cīlīte
71 punkts

Krastiņš
71 punkts

Kupics
71 punkts

Jaunzeme
70 punkti


Coded by Freimanis ©2014