LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Andrejs
Zavadskis
Gatis
Rozenfelds
Imants
Urtāns
Gatis
Ločmelis
Alexandra
Botvinovskaya
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


Konons
88 punkti

Strangots
85 punkti

Orlickis
83 punkti

Kozlovskis
82 punkti

Liepiņa
82 punkti

Spektore
82 punkti

Baltskars
81 punkts

Freimanis
81 punkts

Grišins
81 punkts

Orlickis
81 punkts

Pinne
81 punkts

Baltskars
80 punkti

Baltskars
80 punkti

Freimanis
80 punkti

Grišins
80 punkti

Ignatjevs
80 punkti

Janševskis
80 punkti

Krūmiņa
80 punkti

Naglis
80 punkti

Pūga
80 punkti

Ragelis
80 punkti

Ragelis
80 punkti

Strangots
80 punkti

Vendiņš
80 punkti

Bērziņš
79 punkti

Dzile
79 punkti

Grasbergs
79 punkti

Grīnvalde
79 punkti

Grīnvalde
79 punkti

Grīnvalde
79 punkti

Ignatjevs
79 punkti

Krūmiņa
79 punkti

Lankovska
79 punkti

Lankovska
79 punkti

Leitis
79 punkti

Liepiņa
79 punkti

Naglis
79 punkti

Naglis
79 punkti

Pētersone
79 punkti

Pētersone
79 punkti

Pētersone
79 punkti

Pētersone
79 punkti

Ragelis
79 punkti

Romanovskis
79 punkti

Ross
79 punkti

Bērziņš
78 punkti

Dzile
78 punkti

Erta
78 punkti

Grišins
78 punkti

Krūmiņa
78 punkti

Krūmiņa
78 punkti

Locs
78 punkti

Locs
78 punkti

Naglis
78 punkti

Nagliņš
78 punkti

Nagliņš
78 punkti

Ross
78 punkti

Slūka
78 punkti

Blūma
77 punkti

Freimanis
77 punkti

Grīnvalde
77 punkti

Hercs
77 punkti

Kupics
77 punkti

Lankovska
77 punkti

Lapsiņa
77 punkti

Lučņenkovs
77 punkti

Naglis
77 punkti

Orlickis
77 punkti

Pētersone
77 punkti

Robalds
77 punkti

Spektore
77 punkti

Briedis
76 punkti

Grīnvalde
76 punkti

Krūmiņa
76 punkti

Ertmanis
75 punkti

Freimanis
75 punkti

Grišins
75 punkti

Hercs
75 punkti

Kiseļovs
75 punkti

Romanovskis
75 punkti

Suškevičs
75 punkti

Kiseļovs
74 punkti

Liepiņa
74 punkti

Ratuta
74 punkti

Kiseļovs
73 punkti

Krūmiņa
73 punkti

Zīģelis
73 punkti

Šekavs
73 punkti

Spiridovska
72 punkti

Kupics
70 punkti


Coded by Freimanis ©2014