LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Andrejs
Zavadskis
Gatis
Rozenfelds
Imants
Urtāns
Gatis
Ločmelis
Alexandra
Botvinovskaya
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


Freimanis
86 punkti

Hercs
82 punkti

Romanovskis
79 punkti

Saulīte
79 punkti

Saulīte
79 punkti

Birkenfelds
78 punkti

Krūmiņa
78 punkti

Locs
78 punkti

Ragelis
78 punkti

Ross
78 punkti

Sproģis
78 punkti

Sproģis
78 punkti

Taškāns
78 punkti

Birkenfelds
77 punkti

Bērziņš
77 punkti

Kiseļovs
77 punkti

Lapsiņa
77 punkti

Lučņenkovs
77 punkti

Nagliņš
77 punkti

Orlickis
77 punkti

Ratuta
77 punkti

Ross
77 punkti

Strangots
77 punkti

Birkenfelds
76 punkti

Bērziņš
76 punkti

Dobrovoļskis
76 punkti

Krastiņš
76 punkti

Lankovska
76 punkti

Lankovska
76 punkti

Lapsiņa
76 punkti

Pētersone
76 punkti

Robalds
76 punkti

Romanovskis
76 punkti

Romanovskis
76 punkti

Romanovskis
76 punkti

Rūķīte-Artemoviča
76 punkti

Suškevičs
76 punkti

Zīģelis
76 punkti

Briedis
75 punkti

Freimanis
75 punkti

Grasbergs
75 punkti

Konons
75 punkti

Krūmiņa
75 punkti

Pētersone
75 punkti

Ratuta
75 punkti

Romanovskis
75 punkti

Saulīte
75 punkti

Spektore
75 punkti

Strangots
75 punkti

Vendiņš
75 punkti

Vendiņš
75 punkti

Baltskars
74 punkti

Blūma
74 punkti

Krastiņš
74 punkti

Romanovskis
74 punkti

Romanovskis
74 punkti

Ross
74 punkti

Krastiņš
73 punkti

Lankovska
73 punkti

Robalds
73 punkti

Baltskars
72 punkti

Briedis
72 punkti

Pētersone
72 punkti

Vendiņš
72 punkti

Ignatjevs
71 punkts

Krūmiņa
71 punkts

Ratuta
71 punkts


Coded by Freimanis ©2014