LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Andrejs
Zavadskis
Gatis
Rozenfelds
Imants
Urtāns
Gatis
Ločmelis
Alexandra
Botvinovskaya
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


Romanovskis
85 punkti

Nagliņš
84 punkti

Orlickis
83 punkti

Orlickis
80 punkti

Suškevičs
80 punkti

Birkenfelds
77 punkti

Bērziņš
77 punkti

Freimanis
77 punkti

Pinne
77 punkti

Sproģis
77 punkti

Baltskars
76 punkti

Dzile
76 punkti

Erta
76 punkti

Ignatjevs
76 punkti

Kiseļovs
76 punkti

Kiseļovs
76 punkti

Konons
76 punkti

Lapsiņa
76 punkti

Orlickis
76 punkti

Ratuta
76 punkti

Romanovskis
76 punkti

Zīģelis
76 punkti

Germane
75 punkti

Kiseļovs
75 punkti

Konons
75 punkti

Krastiņš
75 punkti

Krastiņš
75 punkti

Pētersone
75 punkti

Pētersone
75 punkti

Sproģis
75 punkti

Sproģis
75 punkti

Strangots
75 punkti

Viļuma
75 punkti

Šekavs
75 punkti

Birkenfelds
74 punkti

Lankovska
74 punkti

Lankovska
74 punkti

Pohevičs
74 punkti

Ross
74 punkti

Vendiņš
74 punkti

Bērziņš
73 punkti

Freimanis
73 punkti

Hibneris
73 punkti

Ignatjevs
73 punkti

Prindule
73 punkti

Ratuta
73 punkti

Robalds
73 punkti

Birkenfelds
72 punkti

Lankovska
72 punkti

Pūga
72 punkti

Dobrovoļskis
71 punkts

Jaunzeme
71 punkts


Coded by Freimanis ©2014