LKFA fotokonkursa 2015 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Inta
Lankovska
Alexandra
Botvinovskaya
Andrejs
Zavadskis
Emin
Kuliyev
Marta
Kowalska
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Gaisma
All about light


J.Romanovskis
90 punkti

V.Lučņenkovs
87 punkti

L.Pētersone
86 punkti

J.Ross
86 punkti

I.Filipova
85 punkti

K.Grīnvalde
85 punkti

B.Locs
85 punkti

Ģ.Raģelis
85 punkti

J.Romanovskis
85 punkti

M.Šēls
85 punkti

R.Birkenfelds
84 punkti

K.Dobrovoļskis
84 punkti

E.Freimanis
84 punkti

E.Freimanis
84 punkti

J.Konons
84 punkti

J.Korjakins
84 punkti

Z.Krūmiņa
84 punkti

R.Melioranskis
84 punkti

Ģ.Raģelis
84 punkti

Ģ.Raģelis
84 punkti

A.Robalds
84 punkti

V.Slūka
84 punkti

J.Spigovskis
84 punkti

R.Vendiņš
84 punkti

M.Šēls
84 punkti

G.Freimanis
83 punkti

A.Jonele
83 punkti

M.Kiseļovs
83 punkti

Z.Krūmiņa
83 punkti

Z.Krūmiņa
83 punkti

Z.Krūmiņa
83 punkti

B.Locs
83 punkti

A.Mazjānis
83 punkti

L.Pētersone
83 punkti

J.Romanovskis
83 punkti

I.Strangots
83 punkti

M.Šēls
83 punkti

R.Birkenfelds
82 punkti

O.Briedis
82 punkti

G.Freimanis
82 punkti

Z.Jenzena
82 punkti

M.Kiseļovs
82 punkti

G.Lapsiņa
82 punkti

B.Locs
82 punkti

A.Mazjānis
82 punkti

A.Mazjānis
82 punkti

R.Melioranskis
82 punkti

J.Naglis
82 punkti

J.Naglis
82 punkti

U.Nagliņš
82 punkti

U.Nagliņš
82 punkti

U.Nagliņš
82 punkti

L.Pētersone
82 punkti

L.Pētersone
82 punkti

A.Romanovskis
82 punkti

M.Vecstaudžs
82 punkti

M.Šēls
82 punkti

M.Šēls
82 punkti

Z.Brezinska
81 punkts

K.Dobrovoļskis
81 punkts

G.Freimanis
81 punkts

M.Kiseļovs
81 punkts

S.Liepiņa
81 punkts

S.Liepiņa
81 punkts

R.Melioranskis
81 punkts

J.Naglis
81 punkts

U.Nagliņš
81 punkts

L.Pētersone
81 punkts

L.Ratuta
81 punkts

A.Romanovskis
81 punkts

V.Slūka
81 punkts

K.Suškevičs
81 punkts

J.Zīģelis
81 punkts

J.Zīģelis
81 punkts

K.Dobrovoļskis
80 punkti

E.Freimanis
80 punkti

G.Freimanis
80 punkti

R.Ignatjevs
80 punkti

R.Ignatjevs
80 punkti

M.Juberte
80 punkti

J.Romanovskis
80 punkti

A.Taškāns
80 punkti

M.Baltskars
79 punkti

K.Grīnvalde
79 punkti

M.Kiseļovs
79 punkti

S.Liepiņa
79 punkti

I.Lūka
79 punkti

U.Nagliņš
79 punkti

G.Orlickis
79 punkti

L.Pētersone
79 punkti

R.Sproģis
79 punkti

K.Suškevičs
79 punkti

A.Ertmanis
78 punkti

I.Icite
78 punkti

S.Liepiņa
78 punkti

L.Pētersone
78 punkti

M.Šēls
78 punkti

M.Baltskars
77 punkti

R.Birkenfelds
77 punkti

G.Freimanis
77 punkti

M.Germane
77 punkti

Z.Jenzena
77 punkti

J.Konons
77 punkti

K.Suškevičs
77 punkti

K.Grīnvalde
76 punkti

K.Grīnvalde
76 punkti

Z.Brezinska
75 punkti

Z.Brezinska
75 punkti

S.Liepiņa
75 punkti

R.Rancāns
75 punkti

R.Vendiņš
75 punkti

Ē.Bērziņš
74 punkti

I.Grasbergs
74 punkti

M.Lapiņa
73 punkti

K.Suškevičs
73 punkti

I.Filipova
72 punkti

L.Pētersone
72 punkti

M.Germane
71 punkts

R.Ignatjevs
71 punkts

d.krastins
71 punkts

R.Ignatjevs
70 punkti


Coded by Freimanis ©2016