LKFA fotokonkursa 2015 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Inta
Lankovska
Alexandra
Botvinovskaya
Andrejs
Zavadskis
Emin
Kuliyev
Marta
Kowalska
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Gaisma
All about light


L.Pētersone
90 punkti

A.Mazjānis
89 punkti

J.Konons
88 punkti

Z.Krūmiņa
88 punkti

V.Lučņenkovs
88 punkti

A.Mazjānis
87 punkti

M.Baltskars
86 punkti

L.Pētersone
86 punkti

R.Birkenfelds
85 punkti

E.Freimanis
85 punkti

G.Freimanis
85 punkti

V.Lučņenkovs
85 punkti

J.Naglis
85 punkti

J.Ross
85 punkti

D.Saulīte
85 punkti

K.Suškevičs
85 punkti

K.Grīnvalde
84 punkti

R.Ignatjevs
84 punkti

B.Locs
84 punkti

B.Locs
84 punkti

R.Melioranskis
84 punkti

J.Naglis
84 punkti

L.Ratuta
84 punkti

Ģ.Raģelis
84 punkti

Ģ.Raģelis
84 punkti

A.Romanovskis
84 punkti

J.Ross
84 punkti

R.Vendiņš
84 punkti

M.Baltskars
83 punkti

R.Birkenfelds
83 punkti

R.Birkenfelds
83 punkti

O.Briedis
83 punkti

E.Freimanis
83 punkti

R.Ignatjevs
83 punkti

S.Liepiņa
83 punkti

B.Locs
83 punkti

G.Orlickis
83 punkti

J.Romanovskis
83 punkti

A.Romanovskis
83 punkti

D.Saulīte
83 punkti

D.Saulīte
83 punkti

R.Vendiņš
83 punkti

L.Viļuma
83 punkti

M.Šēls
83 punkti

R.Birkenfelds
82 punkti

K.Grīnvalde
82 punkti

K.Grīnvalde
82 punkti

S.Liepiņa
82 punkti

R.Melioranskis
82 punkti

G.Orlickis
82 punkti

L.Pētersone
82 punkti

A.Romanovskis
82 punkti

J.Romanovskis
82 punkti

A.Romanovskis
82 punkti

D.Saulīte
82 punkti

J.Zīģelis
82 punkti

M.Šēls
82 punkti

M.Baltskars
81 punkts

K.Dobrovoļskis
81 punkts

K.Grīnvalde
81 punkts

R.Ignatjevs
81 punkts

Z.Krūmiņa
81 punkts

U.Nagliņš
81 punkts

M.Šēls
81 punkts

G.Bērziņš
80 punkti

E.Freimanis
80 punkti

R.Ignatjevs
80 punkti

M.Kiseļovs
80 punkti

O.KUpics
80 punkti

B.Locs
80 punkti

U.Nagliņš
80 punkti

Ģ.Raģelis
80 punkti

J.Ross
80 punkti

J.Ross
80 punkti

L.Viļuma
80 punkti

J.Zīģelis
80 punkti

Z.Krūmiņa
79 punkti

O.KUpics
79 punkti

S.Liepiņa
79 punkti

L.Pētersone
79 punkti

R.Sproģis
79 punkti

Z.Brezinska
78 punkti

V.Lučņenkovs
78 punkti

Ģ.Raģelis
78 punkti

K.Grīnvalde
77 punkti

A.Mazjānis
77 punkti

L.Pētersone
77 punkti

K.Dobrovoļskis
76 punkti

G.Lapsiņa
76 punkti

B.Pinne
76 punkti

Z.Brezinska
74 punkti

R.Ignatjevs
73 punkti

L.Ratuta
73 punkti

L.Ratuta
73 punkti

L.Ratuta
72 punkti

J.Trekteris
71 punkts

V.Brauns
70 punkti


Coded by Freimanis ©2016