LKFA fotokonkursa 2015 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Inta
Lankovska
Alexandra
Botvinovskaya
Andrejs
Zavadskis
Emin
Kuliyev
Marta
Kowalska
Specbalvas

Specbalvu no Silvergrain saņem:
Einārs FreimanisSpecbalvu no Lindas Ratutas saņem:
Gints Freimanis


Coded by Freimanis ©2016