LKFA fotokonkursa 2016 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Alberto
Sagrado
Fabio
Mirula
Artūrs
Romanovskis
Liene
Pētersone
Andrejs
Zavadskis
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


M.Baltskars
95 punkti

L.Pētersone
92 punkti

K.Suškevičs
92 punkti

Z.Krūmiņa
91 punkts

O.Bucis
90 punkti

L.Pētersone
90 punkti

J.Romanovskis
90 punkti

J.Zīģelis
90 punkti

M.Baltskars
85 punkti

G.Bērziņš
85 punkti

E.Freimanis
85 punkti

J.Konons
85 punkti

S.Liepiņa
85 punkti

V.Lučņenkovs
85 punkti

L.Pētersone
85 punkti

J.Ross
85 punkti

V.Kaulins
83 punkti

T.Agadžanjans
80 punkti

M.Baltskars
80 punkti

G.Bērziņš
80 punkti

K.Dobrovoļskis
80 punkti

A.Elksnis
80 punkti

S.Fjodorov
80 punkti

S.Fjodorov
80 punkti

S.Fjodorov
80 punkti

G.Freimanis
80 punkti

G.Freimanis
80 punkti

E.Freimanis
80 punkti

M.Grišins
80 punkti

K.Grīnvalde
80 punkti

M.Kiseļovs
80 punkti

J.Korjakins
80 punkti

I.Lankovska
80 punkti

I.Lankovska
80 punkti

I.Lankovska
80 punkti

K.Lielbiksis
80 punkti

S.Liepiņa
80 punkti

S.Liepiņa
80 punkti

S.Liepiņa
80 punkti

V.Lučņenkovs
80 punkti

A.Martinovs
80 punkti

A.Martinovs
80 punkti

S.Melnalksne
80 punkti

J.Naglis
80 punkti

U.Nagliņš
80 punkti

U.Nagliņš
80 punkti

U.Nagliņš
80 punkti

M.Plūme
80 punkti

Ģ.Raģelis
80 punkti

Ģ.Raģelis
80 punkti

S.Rogozina
80 punkti

L.Rūķīte
80 punkti

D.Saulīte
80 punkti

J.Spigovskis
80 punkti

R.Vendiņš
80 punkti

M.Šēls
80 punkti

M.Šēls
80 punkti

M.Šēls
80 punkti

T.Agadžanjans
75 punkti

A.Auniņš
75 punkti

A.Auniņš
75 punkti

Z.Brezinska
75 punkti

Z.Brezinska
75 punkti

K.Dobrovoļskis
75 punkti

I.Filipova
75 punkti

G.Freimane
75 punkti

G.Freimanis
75 punkti

K.Grīnvalde
75 punkti

G.Ivuškāns
75 punkti

M.Juberte
75 punkti

V.Kaulins
75 punkti

Z.Krūmiņa
75 punkti

I.Kuzmina
75 punkti

I.Lankovska
75 punkti

K.Lapiks
75 punkti

B.Locs
75 punkti

A.Mazjanis
75 punkti

U.Nagliņš
75 punkti

G.Orlickis
75 punkti

G.Orlickis
75 punkti

G.Orlickis
75 punkti

J.Ross
75 punkti

J.Ross
75 punkti

K.Suškevičs
75 punkti

K.Suškevičs
75 punkti

K.Suškevičs
75 punkti

B.Žogota
75 punkti


Coded by Freimanis ©2016