LKFA fotokonkursa 2017 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Paul
Rogers
Andreas
Pollok
WhiteSmoke studio
Virginia
Gimeno
Linda
Alexandriyska
Gints
Freimanis
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


R.Sproģis
83 punkti

J.Zīģelis
83 punkti

M.Kiseļovs
82 punkti

J.Konons
82 punkti

M.Baltskars
81 punkts

S.Liepiņa
81 punkts

M.Baltskars
80 punkti

J.Rikveilis
80 punkti

M.Šēls
80 punkti

M.Baltskars
79 punkti

V.Lučņenkovs
79 punkti

Ģ.Raģelis
79 punkti

J.Rikveilis
79 punkti

R.Vendiņš
79 punkti

M.Grisins
78 punkti

K.Grīnvalde
78 punkti

I.Lankovska
78 punkti

A.Mazjānis
78 punkti

R.Vendiņš
78 punkti

M.Grisins
77 punkti

K.Grīnvalde
77 punkti

I.Lankovska
77 punkti

V.Lučņenkovs
77 punkti

R.Melioranskis
77 punkti

J.Romanovskis
77 punkti

R.Sarelainens
77 punkti

R.Sarelainens
77 punkti

A.Upmale
77 punkti

R.Vendiņš
77 punkti

B.Locs
76 punkti

A.Mazjānis
76 punkti

R.Melioranskis
76 punkti

G.Orlickis
76 punkti

J.Ross
76 punkti

M.Šēls
76 punkti

M.Baltskars
75 punkti

G.Bērziņš
75 punkti

S.Dzile
75 punkti

A.Fjodorovs
75 punkti

K.Grīnvalde
75 punkti

L.Keire
75 punkti

J.Konons
75 punkti

I.Lankovska
75 punkti

B.Locs
75 punkti

U.Nagliņš
75 punkti

U.Nagliņš
75 punkti

L.Petersone
75 punkti

Ģ.Raģelis
75 punkti

J.Romanovskis
75 punkti

R.Sarelainens
75 punkti

R.Sarelainens
75 punkti

V.Slūka
75 punkti

A.Upmale
75 punkti

R.Vendiņš
75 punkti

R.Vidzidskis
75 punkti

L.Viļuma
75 punkti

B.Žogota
75 punkti

Z.Jenzena
74 punkti

I.Lankovska
74 punkti

J.Rikveilis
74 punkti

A.Sermule
74 punkti

R.Vendiņš
74 punkti

M.Zalāns
74 punkti

A.Budahs
73 punkti

R.Ignatjevs
73 punkti

L.Pētersone
72 punkti

R.Sproģis
72 punkti


Code&math by Freimanis ©2020