LKFA fotokonkursa 2017 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Paul
Rogers
Andreas
Pollok
WhiteSmoke studio
Virginia
Gimeno
Linda
Alexandriyska
Gints
Freimanis
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


A.Fjodorovs
85 punkti

B.Locs
84 punkti

J.Zīģelis
84 punkti

A.Fjodorovs
83 punkti

A.Jonele
82 punkti

Z.Krūmiņa
82 punkti

I.Lankovska
81 punkts

S.Liepiņa
81 punkts

S.Liepiņa
81 punkts

A.Martinovs
81 punkts

U.Nagliņš
81 punkts

J.Romanovskis
81 punkts

V.Slūka
81 punkts

M.Baltskars
80 punkti

V.Izotovs
80 punkti

J.Konons
80 punkti

L.Petersone
80 punkti

J.Rikveilis
80 punkti

R.Sproģis
80 punkti

R.Vendiņš
80 punkti

M.Šēls
80 punkti

M.Šēls
80 punkti

S.Ķiesnere
80 punkti

M.Baltskars
79 punkti

A.Fjodorovs
79 punkti

M.Juberte
79 punkti

Z.Krūmiņa
79 punkti

Ģ.Raģelis
79 punkti

K.Vasiļevskis
79 punkti

R.Vendiņš
79 punkti

M.Šteins
79 punkti

M.Šēls
79 punkti

B.Žogota
79 punkti

S.Ķiesnere
79 punkti

M.Baltskars
78 punkti

A.Budahs
78 punkti

A.Ertmanis
78 punkti

J.Romanovskis
78 punkti

M.Šēls
78 punkti

K.Grīnvalde
77 punkti

L.Kažmere
77 punkti

L.Keire
77 punkti

Z.Krūmiņa
77 punkti

B.Locs
77 punkti

A.Mazjānis
77 punkti

J.Rikveilis
77 punkti

J.Romanovskis
77 punkti

A.Upmale
77 punkti

R.Vidzidskis
77 punkti

S.Ķiesnere
77 punkti

V.Izotovs
76 punkti

I.Kalniņa
76 punkti

Z.Krūmiņa
76 punkti

B.Locs
76 punkti

V.Lučņenkovs
76 punkti

Ģ.Raģelis
76 punkti

J.Rikveilis
76 punkti

R.Sarelainens
76 punkti

O.Strazds
76 punkti

K.Vasiļevskis
76 punkti

G.Bērziņš
75 punkti

S.Dzile
75 punkti

A.Jonele
75 punkti

M.Juberte
75 punkti

J.Korjakins
75 punkti

J.Korjakins
75 punkti

I.Lankovska
75 punkti

K.Lapiks
75 punkti

I.Mazite
75 punkti

R.Melioranskis
75 punkti

L.Pētersone
75 punkti

J.Romanovskis
75 punkti

R.Sproģis
75 punkti

K.Suškevičs
75 punkti

K.Vasiļevskis
75 punkti

M.Šēls
75 punkti

S.Ķiesnere
75 punkti

R.Eleksis
74 punkti

A.Mazjānis
74 punkti

A.Taškāns
74 punkti

I.Vilcāns
74 punkti

G.Bērziņš
73 punkti

M.Grisins
73 punkti

A.Sermule
72 punkti

M.Šēls
71 punkts


Code&math by Freimanis ©2020