LKFA fotokonkursa 2017 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Paul
Rogers
Andreas
Pollok
WhiteSmoke studio
Virginia
Gimeno
Linda
Alexandriyska
Gints
Freimanis
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


J.Konons
85 punkti

M.Baltskars
84 punkti

S.Liepiņa
83 punkti

M.Kiseļovs
82 punkti

U.Nagliņš
82 punkti

B.Locs
81 punkts

Ē.Biters
80 punkti

A.Fjodorovs
80 punkti

A.Fjodorovs
80 punkti

M.Grisins
80 punkti

I.Lankovska
80 punkti

K.Lielbiksis
80 punkti

V.Lučņenkovs
80 punkti

A.Mazjānis
80 punkti

U.Nagliņš
80 punkti

Ģ.Raģelis
80 punkti

V.Slūka
80 punkti

A.Upmale
80 punkti

Ē.Biters
79 punkti

A.Bocoks
79 punkti

A.Jonele
79 punkti

P.Kinne
79 punkti

P.Kinne
79 punkti

I.Lankovska
79 punkti

I.Lankovska
79 punkti

S.Liepiņa
79 punkti

A.Mazjānis
79 punkti

J.Naglis
79 punkti

J.Romanovskis
79 punkti

J.Romanovskis
79 punkti

A.Upmale
79 punkti

I.Vilcāns
79 punkti

A.Fjodorovs
78 punkti

E.Freimanis
78 punkti

M.Grisins
78 punkti

A.Jonele
78 punkti

A.Jonele
78 punkti

V.Lučņenkovs
78 punkti

A.Martinovs
78 punkti

R.Melioranskis
78 punkti

J.Naglis
78 punkti

L.Petersone
78 punkti

L.Pētersone
78 punkti

Ģ.Raģelis
78 punkti

Ģ.Raģelis
78 punkti

J.Rikveilis
78 punkti

J.Rikveilis
78 punkti

J.Romanovskis
78 punkti

J.Ross
78 punkti

R.Sproģis
78 punkti

K.Vasiļevskis
78 punkti

R.Vendiņš
78 punkti

M.Šteins
78 punkti

B.Žogota
78 punkti

S.Ģēģere
78 punkti

M.Baltskars
77 punkti

A.Bocoks
77 punkti

J.Konons
77 punkti

Z.Krūmiņa
77 punkti

Z.Krūmiņa
77 punkti

Z.Krūmiņa
77 punkti

Z.Krūmiņa
77 punkti

K.Lapiks
77 punkti

B.Locs
77 punkti

B.Locs
77 punkti

V.Lučņenkovs
77 punkti

J.Naglis
77 punkti

I.Ose
77 punkti

L.Petersone
77 punkti

Ģ.Raģelis
77 punkti

J.Rikveilis
77 punkti

J.Rikveilis
77 punkti

J.Romanovskis
77 punkti

V.Slūka
77 punkti

A.Taškāns
77 punkti

K.Vasiļevskis
77 punkti

R.Vendiņš
77 punkti

J.Zīģelis
77 punkti

J.Zīģelis
77 punkti

G.Bērziņš
76 punkti

A.Fjodorovs
76 punkti

E.Freimanis
76 punkti

M.Grisins
76 punkti

R.Ignatjevs
76 punkti

J.Konons
76 punkti

Z.Krūmiņa
76 punkti

S.Liepiņa
76 punkti

A.Mazjānis
76 punkti

A.Mazjānis
76 punkti

Ģ.Raģelis
76 punkti

R.Sarelainens
76 punkti

R.Sarelainens
76 punkti

A.Sermule
76 punkti

R.Vendiņš
76 punkti

I.Vilcāns
76 punkti

I.Vilcāns
76 punkti

M.Šteins
76 punkti

S.Ķiesnere
76 punkti

M.Baltskars
75 punkti

Ē.Biters
75 punkti

A.Budahs
75 punkti

S.Dzile
75 punkti

E.Freimanis
75 punkti

K.Grīnvalde
75 punkti

K.Grīnvalde
75 punkti

Z.Jenzena
75 punkti

Z.Jenzena
75 punkti

Z.Jenzena
75 punkti

A.Jonele
75 punkti

A.Jonele
75 punkti

I.Kalniņa
75 punkti

L.Kažmere
75 punkti

P.Kinne
75 punkti

M.Kiseļovs
75 punkti

J.Konons
75 punkti

J.Korjakins
75 punkti

I.Lankovska
75 punkti

B.Locs
75 punkti

I.Mazite
75 punkti

I.Mazite
75 punkti

J.Naglis
75 punkti

I.Ose
75 punkti

I.Ose
75 punkti

Ģ.Raģelis
75 punkti

Ģ.Raģelis
75 punkti

J.Romanovskis
75 punkti

D.Spalviņa
75 punkti

D.Spalviņa
75 punkti

O.Strazds
75 punkti

K.Suškevičs
75 punkti

K.Suškevičs
75 punkti

K.Suškevičs
75 punkti

A.Upmale
75 punkti

R.Vendiņš
75 punkti

R.Vidzidskis
75 punkti

L.Viļuma
75 punkti

L.Viļuma
75 punkti

M.Zalāns
75 punkti

M.Šteins
75 punkti

M.Šēls
75 punkti

S.Ķiesnere
75 punkti

S.Ķiesnere
75 punkti

M.Baltskars
74 punkti

R.Eleksis
74 punkti

L.Keire
74 punkti

Z.Krūmiņa
74 punkti

G.Orlickis
74 punkti

L.Petersone
74 punkti

Ģ.Raģelis
74 punkti

R.Sproģis
74 punkti

S.Ģēģere
74 punkti

K.Vasiļevskis
73 punkti

R.Vendiņš
73 punkti


Code&math by Freimanis ©2020