LKFA fotokonkursa 2017 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Paul
Rogers
Andreas
Pollok
WhiteSmoke studio
Virginia
Gimeno
Linda
Alexandriyska
Gints
Freimanis
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


K.Suškevičs
85 punkti

S.Liepiņa
82 punkti

V.Lučņenkovs
82 punkti

M.Baltskars
81 punkts

L.Pētersone
81 punkts

R.Sarelainens
81 punkts

R.Vendiņš
81 punkts

L.Viļuma
81 punkts

M.Kiseļovs
80 punkti

L.Petersone
80 punkti

R.Sarelainens
80 punkti

M.Baltskars
79 punkti

Ē.Biters
79 punkti

A.Budahs
79 punkti

A.Fjodorovs
79 punkti

Z.Krūmiņa
79 punkti

J.Naglis
79 punkti

L.Petersone
79 punkti

R.Sarelainens
79 punkti

R.Vendiņš
79 punkti

J.Zīģelis
79 punkti

J.Zīģelis
79 punkti

M.Baltskars
78 punkti

A.Fjodorovs
78 punkti

E.Freimanis
78 punkti

K.Grīnvalde
78 punkti

I.Kalniņa
78 punkti

P.Kinne
78 punkti

Z.Krūmiņa
78 punkti

Z.Krūmiņa
78 punkti

Z.Krūmiņa
78 punkti

K.Lielbiksis
78 punkti

G.Orlickis
78 punkti

A.Sermule
78 punkti

R.Sproģis
78 punkti

A.Upmale
78 punkti

M.Šteins
78 punkti

Z.Krūmiņa
77 punkti

K.Lielbiksis
77 punkti

S.Liepiņa
77 punkti

R.Melioranskis
77 punkti

R.Melioranskis
77 punkti

U.Nagliņš
77 punkti

I.Ose
77 punkti

L.Petersone
77 punkti

L.Pētersone
77 punkti

Ģ.Raģelis
77 punkti

R.Sarelainens
77 punkti

D.Spalviņa
77 punkti

L.Viļuma
77 punkti

M.Šēls
77 punkti

M.Baltskars
76 punkti

M.Blāze-Pētersone
76 punkti

E.Freimanis
76 punkti

M.Grisins
76 punkti

S.Liepiņa
76 punkti

S.Liepiņa
76 punkti

B.Locs
76 punkti

B.Locs
76 punkti

J.Naglis
76 punkti

U.Nagliņš
76 punkti

I.Ose
76 punkti

I.Ose
76 punkti

J.Ross
76 punkti

R.Sarelainens
76 punkti

K.Suškevičs
76 punkti

R.Vidzidskis
76 punkti

M.Šteins
76 punkti

M.Šteins
76 punkti

M.Šēls
76 punkti

A.Bocoks
75 punkti

A.Ertmanis
75 punkti

M.Grisins
75 punkti

R.Ignatjevs
75 punkti

A.Jonele
75 punkti

A.Jonele
75 punkti

L.Keire
75 punkti

Z.Krūmiņa
75 punkti

Z.Krūmiņa
75 punkti

Z.Krūmiņa
75 punkti

I.Lankovska
75 punkti

I.Lankovska
75 punkti

K.Lielbiksis
75 punkti

K.Lielbiksis
75 punkti

K.Lielbiksis
75 punkti

S.Liepiņa
75 punkti

S.Liepiņa
75 punkti

S.Liepiņa
75 punkti

V.Lučņenkovs
75 punkti

V.Lučņenkovs
75 punkti

A.Mazjānis
75 punkti

A.Mazjānis
75 punkti

A.Mazjānis
75 punkti

U.Nagliņš
75 punkti

L.Petersone
75 punkti

Ģ.Raģelis
75 punkti

Ģ.Raģelis
75 punkti

J.Rikveilis
75 punkti

J.Romanovskis
75 punkti

J.Ross
75 punkti

R.Sarelainens
75 punkti

V.Slūka
75 punkti

O.Strazds
75 punkti

A.Taškāns
75 punkti

A.Upmale
75 punkti

M.Šteins
75 punkti

M.Šēls
75 punkti

B.Žogota
75 punkti

Z.Jenzena
74 punkti

M.Kiseļovs
74 punkti

K.Lielbiksis
74 punkti

G.Orlickis
74 punkti

L.Pētersone
74 punkti

R.Vidzidskis
74 punkti

R.Eleksis
73 punkti


Code&math by Freimanis ©2020