LKFA fotokonkursa 2017 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Paul
Rogers
Andreas
Pollok
WhiteSmoke studio
Virginia
Gimeno
Linda
Alexandriyska
Gints
Freimanis
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


L.Pētersone
80 punkti

J.Zīģelis
80 punkti

V.Lučņenkovs
79 punkti

R.Sarelainens
79 punkti

R.Sarelainens
79 punkti

R.Sproģis
79 punkti

S.Dzile
78 punkti

K.Lapiks
78 punkti

J.Rikveilis
78 punkti

R.Sarelainens
78 punkti

R.Sarelainens
78 punkti

O.Strazds
78 punkti

S.Ģēģere
78 punkti

S.Ķiesnere
78 punkti

E.Freimanis
77 punkti

E.Freimanis
77 punkti

E.Freimanis
77 punkti

M.Grisins
77 punkti

Z.Krūmiņa
77 punkti

I.Lankovska
77 punkti

U.Nagliņš
77 punkti

A.Taškāns
77 punkti

M.Baltskars
76 punkti

S.Dzile
76 punkti

V.Izotovs
76 punkti

M.Juberte
76 punkti

I.Lankovska
76 punkti

B.Locs
76 punkti

V.Lučņenkovs
76 punkti

A.Mazjānis
76 punkti

V.Slūka
76 punkti

K.Vasiļevskis
76 punkti

R.Vidzidskis
76 punkti

B.Žogota
76 punkti

A.Budahs
75 punkti

A.Fjodorovs
75 punkti

E.Freimanis
75 punkti

M.Grisins
75 punkti

M.Grisins
75 punkti

V.Izotovs
75 punkti

A.Jonele
75 punkti

M.Kiseļovs
75 punkti

S.Liepiņa
75 punkti

V.Lučņenkovs
75 punkti

L.Petersone
75 punkti

L.Pētersone
75 punkti

Ģ.Raģelis
75 punkti

J.Romanovskis
75 punkti

J.Romanovskis
75 punkti

R.Sarelainens
75 punkti

I.Vilcāns
75 punkti

M.Zalāns
75 punkti

M.Šteins
75 punkti

M.Šteins
75 punkti

R.Ignatjevs
74 punkti

I.Kalniņa
74 punkti

L.Keire
74 punkti

I.Lankovska
74 punkti

U.Nagliņš
74 punkti

J.Romanovskis
74 punkti

R.Sarelainens
74 punkti

A.Upmale
74 punkti

V.Izotovs
72 punkti


Code&math by Freimanis ©2020