LKFA fotokonkursa 2017 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Paul
Rogers
Andreas
Pollok
WhiteSmoke studio
Virginia
Gimeno
Linda
Alexandriyska
Gints
Freimanis
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


M.Baltskars
83 punkti

E.Freimanis
82 punkti

E.Freimanis
82 punkti

K.Lapiks
82 punkti

B.Locs
82 punkti

J.Ross
82 punkti

A.Ertmanis
81 punkts

J.Konons
81 punkts

I.Lankovska
81 punkts

A.Martinovs
81 punkts

M.Baltskars
80 punkti

E.Freimanis
80 punkti

J.Konons
80 punkti

J.Konons
80 punkti

I.Lankovska
80 punkti

S.Liepiņa
80 punkti

B.Locs
80 punkti

V.Lučņenkovs
80 punkti

J.Rikveilis
80 punkti

A.Ertmanis
79 punkti

V.Izotovs
79 punkti

L.Petersone
79 punkti

J.Rikveilis
79 punkti

J.Rikveilis
79 punkti

J.Ross
79 punkti

D.Spalviņa
79 punkti

K.Vasiļevskis
79 punkti

B.Žogota
79 punkti

G.Bērziņš
78 punkti

G.Bērziņš
78 punkti

R.Ignatjevs
78 punkti

B.Locs
78 punkti

V.Lučņenkovs
78 punkti

J.Rikveilis
78 punkti

A.Taškāns
78 punkti

K.Vasiļevskis
78 punkti

L.Viļuma
78 punkti

M.Šēls
78 punkti

S.Dzile
77 punkti

S.Dzile
77 punkti

A.Fjodorovs
77 punkti

M.Kiseļovs
77 punkti

J.Konons
77 punkti

B.Locs
77 punkti

I.Mazite
77 punkti

U.Nagliņš
77 punkti

Ģ.Raģelis
77 punkti

Ģ.Raģelis
77 punkti

J.Rikveilis
77 punkti

V.Slūka
77 punkti

O.Strazds
77 punkti

A.Upmale
77 punkti

M.Šteins
77 punkti

M.Šteins
77 punkti

M.Šēls
77 punkti

M.Šēls
77 punkti

M.Šēls
77 punkti

A.Budahs
76 punkti

Ē.Bērziņš
76 punkti

A.Ertmanis
76 punkti

I.Kalniņa
76 punkti

L.Keire
76 punkti

A.Mazjānis
76 punkti

U.Nagliņš
76 punkti

G.Orlickis
76 punkti

J.Ross
76 punkti

R.Sproģis
76 punkti

R.Vendiņš
76 punkti

M.Šēls
76 punkti

S.Ģēģere
76 punkti

M.Blāze-Pētersone
75 punkti

A.Budahs
75 punkti

A.Fjodorovs
75 punkti

M.Grisins
75 punkti

K.Grīnvalde
75 punkti

V.Izotovs
75 punkti

Z.Jenzena
75 punkti

U.Nagliņš
75 punkti

I.Ose
75 punkti

J.Romanovskis
75 punkti

J.Ross
75 punkti

D.Spalviņa
75 punkti

R.Vidzidskis
75 punkti

S.Ģēģere
75 punkti

S.Ķiesnere
75 punkti

K.Lielbiksis
74 punkti

R.Sarelainens
74 punkti

I.Kalniņa
73 punkti

D.Spalviņa
73 punkti


Code&math by Freimanis ©2020