LKFA fotokonkursa 2018 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Minimālisms
Minimalism
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


1.vieta, Miks Šēls, 456 punkti / 12 balles /


2.vieta
V.Lučņenkovs

435 punkti
10 balles

3.vieta
J.Ross

419 punkti
8 balles

4.vieta
K.Grīnvalde

418 punkti
7 balles

5.vieta
M.Baltskars

417 punkti
6 balles

6.vieta
M.Šēls

417 punkti
5 balles

7.vieta
J.Romanovskis

417 punkti
4 balles

8.vieta
A.Lācis

415 punkti
3 balles

9.vieta
A.Upmale

413 punkti
2 balles

10.vieta
M.Baltskars

412 punkti
1 balle

11.vieta
E.Ziemele
411 punkti

12.vieta
Z.Krūmiņa
410 punkti

13.vieta
Ģ.Raģelis
410 punkti

14.vieta
S.Fjodorov
409 punkti

15.vieta
B.Locs
409 punkti

16.vieta
J.Konons
409 punkti

17.vieta
V.Slūka
409 punkti

18.vieta
J.Ross
408 punkti

19.vieta
Ģ.Raģelis
406 punkti

20.vieta
D.Veinberga
402 punkti

21.vieta
A.Upmale
401 punkti

22.vieta
A.Vilks
401 punkti

23.vieta
K.Grīnvalde
398 punkti

24.vieta
A.Upmale
397 punkti

25.vieta
A.Mazjanis
396 punkti

26.vieta
G.Freimanis
396 punkti

27.vieta
S.Liepiņa
395 punkti

28.vieta
S.Sandore
395 punkti

28.vieta
V.Lučņenkovs
395 punkti

29.vieta
A.Supe
395 punkti

30.vieta
J.Ross
394 punkti

31.vieta
E.Freimanis
394 punkti

32.vieta
G.Freimanis
394 punkti

33.vieta
K.Lielbiksis
393 punkti

34.vieta
A.Lācis
393 punkti

35.vieta
L.Leonoviča
392 punkti

36.vieta
M.Šēls
390 punkti

37.vieta
E.Freimanis
390 punkti

38.vieta
E.Vanags
389 punkti

39.vieta
m.kurpniece
389 punkti

40.vieta
R.Blaubuks
388 punkti

41.vieta
A.Lācis
387 punkti

42.vieta
A.Sermule
387 punkti

43.vieta
K.Dobrovoļskis
386 punkti

44.vieta
V.Lučņenkovs
386 punkti

45.vieta
R.Birkenfelds
385 punkti

46.vieta
G.Freimanis
385 punkti

47.vieta
N.Freimanis
384 punkti

48.vieta
D.Saulīte
382 punkti

49.vieta
A.Ertmanis
381 punkti

50.vieta
A.Lācis
381 punkti

51.vieta
R.Vidzidskis
381 punkti

52.vieta
B.Žogota
380 punkti

52.vieta
L.Viļuma
380 punkti

53.vieta
V.Laizāns
379 punkti

54.vieta
K.Lielbiksis
378 punkti

55.vieta
Z.Brezinska
378 punkti

56.vieta
A.Veldre
377 punkti

57.vieta
G.Zīverte
377 punkti

58.vieta
M.Baltskars
375 punkti

59.vieta
R.Skutelis
371 punkti

60.vieta
L.Keire
371 punkti

61.vieta
R.Jankevics
362 punktiCode&math by Freimanis ©2021