LKFA fotokonkursa 2018 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Minimālisms
Minimalism
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


1.vieta, Liene Leonoviča, 431 punkti / 12 balles /


2.vieta
L.Viļuma

421 punkti
10 balles

3.vieta
R.Jankevics

420 punkti
8 balles

4.vieta
G.Freimanis

412 punkti
7 balles

5.vieta
U.Nagliņš

409 punkti
6 balles

6.vieta
S.Fjodorov

408 punkti
5 balles

7.vieta
M.Grišins

407 punkti
4 balles

8.vieta
E.Ziemele

405 punkti
3 balles

9.vieta
J.Kukulis

404 punkti
2 balles

10.vieta
K.Grīnvalde

403 punkti
1 balle

11.vieta
Ģ.Raģelis
403 punkti

12.vieta
G.Freimanis
402 punkti

13.vieta
Z.Krūmiņa
402 punkti

14.vieta
Z.Krūmiņa
401 punkti

15.vieta
G.Freimanis
401 punkti

16.vieta
R.Vendiņš
401 punkti

17.vieta
V.Slūka
400 punkti

18.vieta
A.Veldre
399 punkti

19.vieta
A.Vilks
399 punkti

19.vieta
M.Šēls
399 punkti

20.vieta
M.Šēls
398 punkti

21.vieta
M.Baltskars
398 punkti

22.vieta
R.Vendiņš
398 punkti

23.vieta
M.Šēls
396 punkti

24.vieta
Ģ.Raģelis
396 punkti

25.vieta
M.Šēls
396 punkti

26.vieta
S.Liepiņa
395 punkti

27.vieta
K.Grīnvalde
395 punkti

28.vieta
K.Grīnvalde
395 punkti

29.vieta
U.Nagliņš
394 punkti

30.vieta
V.Laizāns
394 punkti

31.vieta
A.Ertmanis
394 punkti

32.vieta
B.Žogota
393 punkti

33.vieta
B.Locs
393 punkti

33.vieta
A.Lācis
393 punkti

33.vieta
M.Grišins
393 punkti

34.vieta
D.Saulīte
393 punkti

35.vieta
Z.Krūmiņa
393 punkti

36.vieta
A.Mazjanis
393 punkti

37.vieta
D.Veinberga
392 punkti

38.vieta
A.Ratniece
392 punkti

39.vieta
G.Zīverte
392 punkti

39.vieta
D.Veinberga
392 punkti

39.vieta
V.Lučņenkovs
392 punkti

40.vieta
D.Saulīte
392 punkti

41.vieta
K.Lielbiksis
392 punkti

42.vieta
A.Lācis
391 punkti

42.vieta
Ģ.Raģelis
391 punkti

43.vieta
S.Dzile
391 punkti

44.vieta
I.Ose
391 punkti

45.vieta
L.Petersone
390 punkti

46.vieta
A.Lācis
390 punkti

47.vieta
B.Locs
389 punkti

47.vieta
G.Freimanis
389 punkti

48.vieta
L.Viļuma
389 punkti

49.vieta
L.Keire
389 punkti

50.vieta
U.Nagliņš
388 punkti

51.vieta
L.Petersone
388 punkti

52.vieta
Z.Krūmiņa
386 punkti

53.vieta
I.Vilcāns
386 punkti

53.vieta
S.Fjodorov
386 punkti

53.vieta
S.Fjodorov
386 punkti

54.vieta
A.Lācis
385 punkti

55.vieta
S.Liepiņa
385 punkti

56.vieta
B.Locs
384 punkti

57.vieta
U.Nagliņš
384 punkti

58.vieta
I.Vilcāns
384 punkti

59.vieta
R.Birkenfelds
384 punkti

60.vieta
E.Freimanis
383 punkti

60.vieta
K.Lielbiksis
383 punkti

61.vieta
V.Slūka
383 punkti

62.vieta
A.Vilks
383 punkti

63.vieta
V.Laizāns
382 punkti

64.vieta
D.Saulīte
382 punkti

64.vieta
V.Laizāns
382 punkti

65.vieta
Z.Krūmiņa
382 punkti

66.vieta
M.Kirikovs
381 punkti

67.vieta
Ģ.Raģelis
381 punkti

68.vieta
M.Baltskars
381 punkti

68.vieta
S.Liepiņa
381 punkti

69.vieta
S.Sandore
381 punkti

70.vieta
A.Supe
380 punkti

70.vieta
A.Ertmanis
380 punkti

71.vieta
P.Kinne
380 punkti

72.vieta
Z.Brezinska
378 punkti

72.vieta
m.kurpniece
378 punkti

73.vieta
R.Vidzidskis
378 punkti

73.vieta
D.Saulīte
378 punkti

74.vieta
J.Ross
378 punkti

75.vieta
V.Lučņenkovs
378 punkti

75.vieta
V.Slūka
378 punkti

76.vieta
I.Alle
377 punkti

77.vieta
J.Ross
377 punkti

78.vieta
J.Konons
376 punkti

79.vieta
G.Zīverte
376 punkti

80.vieta
I.Alle
375 punkti

81.vieta
G.Freimanis
375 punkti

82.vieta
I.Zeltiņa
375 punkti

82.vieta
E.Vanags
375 punkti

83.vieta
R.Birkenfelds
375 punkti

84.vieta
R.Skutelis
374 punkti

85.vieta
I.Zeltiņa
374 punkti

86.vieta
R.Skutelis
373 punkti

87.vieta
I.Alle
372 punkti

88.vieta
V.Jaunzeme
371 punkti

89.vieta
R.Skutelis
370 punkti

90.vieta
I.Vilcāns
370 punkti

91.vieta
R.Vendiņš
369 punkti

92.vieta
I.Vilcāns
368 punkti

93.vieta
R.Blaubuks
368 punkti

94.vieta
Z.Brezinska
367 punkti

95.vieta
I.Alle
367 punkti

96.vieta
R.Vendiņš
356 punktiCode&math by Freimanis ©2021