LKFA fotokonkursa 2018 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Minimālisms
Minimalism
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


1.vieta, Jānis Romanovskis, 421 punkti / 12 balles /


2.vieta
B.Locs

419 punkti
10 balles

3.vieta
A.Lācis

413 punkti
8 balles

4.vieta
S.Dzile

411 punkti
7 balles

5.vieta
A.Mazjanis

409 punkti
6 balles

6.vieta
A.Upmale

409 punkti
5 balles

7.vieta
S.Liepiņa

409 punkti
4 balles

8.vieta
D.Saulīte

408 punkti
3 balles

9.vieta
S.Liepiņa

408 punkti
2 balles

10.vieta
J.Ross

408 punkti
1 balle

11.vieta
V.Slūka
407 punkti

12.vieta
D.Veinberga
406 punkti

13.vieta
A.Vilks
404 punkti

14.vieta
M.Baltskars
403 punkti

15.vieta
K.Dobrovoļskis
402 punkti

16.vieta
B.Locs
402 punkti

17.vieta
A.Upmale
401 punkti

18.vieta
S.Fjodorov
401 punkti

19.vieta
J.Ross
400 punkti

20.vieta
M.Šēls
400 punkti

21.vieta
E.Ziemele
398 punkti

22.vieta
L.Viļuma
398 punkti

23.vieta
U.Nagliņš
398 punkti

24.vieta
S.Fjodorov
397 punkti

25.vieta
B.Locs
397 punkti

26.vieta
A.Ratniece
396 punkti

27.vieta
A.Mazjanis
396 punkti

28.vieta
D.Saulīte
396 punkti

29.vieta
L.Petersone
395 punkti

30.vieta
B.Locs
395 punkti

30.vieta
A.Upmale
395 punkti

31.vieta
R.Vendiņš
395 punkti

31.vieta
S.Fjodorov
395 punkti

32.vieta
L.Petersone
394 punkti

33.vieta
D.Saulīte
394 punkti

34.vieta
Ģ.Raģelis
394 punkti

35.vieta
A.Lācis
394 punkti

36.vieta
V.Lučņenkovs
394 punkti

37.vieta
I.Vilcāns
393 punkti

37.vieta
E.Vanags
393 punkti

38.vieta
M.Šēls
393 punkti

39.vieta
J.Konons
392 punkti

40.vieta
J.Ross
392 punkti

41.vieta
J.Konons
392 punkti

41.vieta
M.Šēls
392 punkti

42.vieta
S.Melnalksne
Trēziņa

392 punkti

42.vieta
V.Lučņenkovs
392 punkti

43.vieta
S.Sandore
391 punkti

44.vieta
M.Baltskars
391 punkti

45.vieta
E.Freimanis
390 punkti

46.vieta
J.Romanovskis
390 punkti

47.vieta
S.Sandore
390 punkti

48.vieta
A.Supe
389 punkti

48.vieta
U.Nagliņš
389 punkti

48.vieta
E.Freimanis
389 punkti

49.vieta
J.Ross
388 punkti

50.vieta
S.Melnalksne
Trēziņa

388 punkti

51.vieta
R.Birkenfelds
388 punkti

51.vieta
V.Lučņenkovs
388 punkti

52.vieta
J.Kukulis
388 punkti

53.vieta
G.Zīverte
387 punkti

54.vieta
A.Ertmanis
385 punkti

55.vieta
Z.Brezinska
385 punkti

56.vieta
U.Nagliņš
385 punkti

56.vieta
R.Blaubuks
385 punkti

57.vieta
V.Lučņenkovs
385 punkti

58.vieta
E.Freimanis
384 punkti

58.vieta
Z.Krūmiņa
384 punkti

59.vieta
P.Kinne
383 punkti

59.vieta
R.Vendiņš
383 punkti

60.vieta
S.Fjodorov
383 punkti

60.vieta
B.Žogota
383 punkti

61.vieta
Z.Brezinska
382 punkti

62.vieta
Z.Krūmiņa
381 punkti

63.vieta
G.Freimanis
381 punkti

64.vieta
V.Slūka
380 punkti

65.vieta
D.Veinberga
380 punkti

66.vieta
R.Vendiņš
379 punkti

66.vieta
B.Žogota
379 punkti

66.vieta
R.Vendiņš
379 punkti

67.vieta
A.Upmale
379 punkti

68.vieta
m.kurpniece
379 punkti

69.vieta
J.Romanovskis
378 punkti

70.vieta
A.Veldre
378 punkti

71.vieta
R.Vendiņš
378 punkti

72.vieta
I.Vilcāns
377 punkti

73.vieta
J.Konons
377 punkti

74.vieta
R.Skutelis
376 punkti

75.vieta
I.Vilcāns
376 punkti

76.vieta
E.Freimanis
376 punkti

77.vieta
I.Alle
374 punkti

78.vieta
R.Birkenfelds
373 punkti

79.vieta
M.Grišins
373 punkti

80.vieta
R.Jankevics
373 punkti

81.vieta
R.Skutelis
373 punkti

82.vieta
Z.Brezinska
371 punkti

83.vieta
L.Keire
363 punkti

84.vieta
A.Ertmanis
361 punktiCode&math by Freimanis ©2021