LKFA fotokonkursa 2018 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Emilie
White
Inta
Lankovska
Igor
Bulgak
Alberto
Sagrado
Andrejs
Zavadskis
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Minimālisms
Minimalism
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


Z.Brezinska
97 punkti

B.Locs
96 punkti

I.Ose
87 punkti

S.Dzile
86 punkti

S.Liepiņa
86 punkti

L.Petersone
86 punkti

M.Kirikovs
85 punkti

R.Birkenfelds
84 punkti

M.Grišins
84 punkti

I.Ose
84 punkti

I.Ose
84 punkti

M.Šēls
84 punkti

S.Fjodorov
83 punkti

K.Lapiks
83 punkti

R.Vendiņš
83 punkti

G.Zīverte
83 punkti

M.Baltskars
82 punkti

S.Fjodorov
82 punkti

E.Freimanis
82 punkti

Z.Krūmiņa
82 punkti

Z.Krūmiņa
82 punkti

Ģ.Raģelis
82 punkti

V.Slūka
82 punkti

D.Veinberga
82 punkti

E.Freimanis
81 punkts

B.Locs
81 punkts

A.Lācis
81 punkts

A.Lācis
81 punkts

A.Sermule
81 punkts

L.Viļuma
81 punkts

L.Viļuma
81 punkts

Z.Krūmiņa
80 punkti

L.Leonoviča
80 punkti

L.Leonoviča
80 punkti

K.Lielbiksis
80 punkti

V.Lučņenkovs
80 punkti

V.Lučņenkovs
80 punkti

U.Nagliņš
80 punkti

U.Nagliņš
80 punkti

I.Ose
80 punkti

A.Ratniece
80 punkti

J.Romanovskis
80 punkti

J.Ross
80 punkti

V.Slūka
80 punkti

I.Vilcāns
80 punkti

M.Šēls
80 punkti

B.Žogota
80 punkti

Z.Brezinska
79 punkti

R.Vendiņš
79 punkti

R.Vendiņš
79 punkti

I.Vilcāns
79 punkti

I.Zeltiņa
79 punkti

M.Baltskars
78 punkti

E.Freimanis
78 punkti

V.Jaunzeme
78 punkti

V.Lučņenkovs
78 punkti

A.Mazjanis
78 punkti

J.Ross
78 punkti

D.Veinberga
78 punkti

R.Birkenfelds
77 punkti

E.Freimanis
77 punkti

P.Kinne
77 punkti

P.Kinne
77 punkti

M.Kirikovs
77 punkti

U.Nagliņš
77 punkti

Ģ.Raģelis
77 punkti

S.Sandore
77 punkti

I.Vilcāns
77 punkti

I.Vilcāns
77 punkti

M.Baltskars
76 punkti

Z.Brezinska
76 punkti

L.Leonoviča
76 punkti

R.Vidzidskis
76 punkti

I.Vilcāns
76 punkti

A.Vilks
76 punkti

R.Birkenfelds
75 punkti

R.Blaubuks
75 punkti

K.Dobrovoļskis
75 punkti

N.Freimanis
75 punkti

J.Konons
75 punkti

B.Locs
75 punkti

L.Petersone
75 punkti

J.Ross
75 punkti

R.Skutelis
75 punkti

V.Slūka
75 punkti

V.Slūka
75 punkti

V.Slūka
75 punkti

B.Žogota
75 punkti

I.Alle
74 punkti

R.Birkenfelds
74 punkti

V.Breijere
74 punkti

Z.Brezinska
74 punkti

K.Lielbiksis
74 punkti

B.Locs
74 punkti

A.Lācis
74 punkti

A.Sermule
74 punkti

R.Skutelis
74 punkti

A.Upmale
74 punkti

A.Veldre
74 punkti

S.Ķiesnere
74 punkti

S.Ķiesnere
74 punkti

S.Fjodorov
73 punkti

N.Freimanis
73 punkti

Ģ.Raģelis
73 punkti

A.Supe
73 punkti

Z.Brezinska
72 punkti

Z.Brezinska
72 punkti

L.Keire
72 punkti

Ģ.Raģelis
72 punkti

E.Vanags
72 punkti

I.Alle
71 punkts

R.Jankevics
71 punkts

I.Ose
71 punkts


Code&math by Freimanis ©2019