LKFA fotokonkursa 2017 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Paul
Rogers
Andreas
Pollok
WhiteSmoke studio
Virginia
Gimeno
Linda
Alexandriyska
Gints
Freimanis
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


I.Ose
93 punkti

S.Dzile
92 punkti

M.Baltskars
91 punkts

V.Lučņenkovs
90 punkti

V.Lučņenkovs
90 punkti

R.Vendiņš
89 punkti

M.Baltskars
87 punkti

S.Dzile
87 punkti

V.Lučņenkovs
87 punkti

J.Ross
87 punkti

Z.Krūmiņa
86 punkti

Z.Krūmiņa
86 punkti

V.Slūka
86 punkti

A.Bocoks
85 punkti

G.Bērziņš
85 punkti

A.Fjodorovs
85 punkti

E.Freimanis
85 punkti

E.Freimanis
85 punkti

M.Grisins
85 punkti

M.Grisins
85 punkti

P.Kinne
85 punkti

Z.Krūmiņa
85 punkti

V.Lučņenkovs
85 punkti

L.Pētersone
85 punkti

J.Romanovskis
85 punkti

M.Kiseļovs
84 punkti

V.Lučņenkovs
84 punkti

A.Taškāns
84 punkti

K.Grīnvalde
83 punkti

B.Locs
83 punkti

J.Ross
83 punkti

K.Grīnvalde
82 punkti

M.Baltskars
80 punkti

S.Dzile
80 punkti

A.Ertmanis
80 punkti

E.Freimanis
80 punkti

M.Grisins
80 punkti

Z.Jenzena
80 punkti

M.Juberte
80 punkti

J.Korjakins
80 punkti

I.Lankovska
80 punkti

I.Lankovska
80 punkti

K.Lapiks
80 punkti

S.Liepiņa
80 punkti

B.Locs
80 punkti

B.Locs
80 punkti

V.Lučņenkovs
80 punkti

U.Nagliņš
80 punkti

L.Pētersone
80 punkti

J.Romanovskis
80 punkti

J.Ross
80 punkti

R.Sarelainens
80 punkti

A.Upmale
80 punkti

A.Upmale
80 punkti

M.Zalāns
80 punkti

J.Zīģelis
80 punkti

M.Šteins
80 punkti

M.Šteins
80 punkti

M.Šteins
80 punkti

M.Šteins
80 punkti

S.Dzile
78 punkti

A.Martinovs
78 punkti

L.Petersone
78 punkti

R.Vidzidskis
78 punkti

M.Blāze-Pētersone
75 punkti

G.Bērziņš
75 punkti

R.Eleksis
75 punkti

R.Eleksis
75 punkti

A.Fjodorovs
75 punkti

A.Fjodorovs
75 punkti

M.Kiseļovs
75 punkti

J.Konons
75 punkti

K.Lapiks
75 punkti

K.Lielbiksis
75 punkti

V.Lučņenkovs
75 punkti

I.Mazite
75 punkti

A.Mazjānis
75 punkti

U.Nagliņš
75 punkti

L.Petersone
75 punkti

Ģ.Raģelis
75 punkti

J.Rikveilis
75 punkti

R.Sarelainens
75 punkti

A.Sermule
75 punkti

A.Upmale
75 punkti

R.Vidzidskis
75 punkti

L.Viļuma
75 punkti

J.Zīģelis
75 punkti

M.Šteins
75 punkti

M.Šēls
75 punkti

B.Žogota
75 punkti

Ē.Biters
70 punkti

A.Bocoks
70 punkti

A.Budahs
70 punkti

R.Eleksis
70 punkti

M.Juberte
70 punkti

M.Juberte
70 punkti

L.Keire
70 punkti

P.Kinne
70 punkti

M.Kiseļovs
70 punkti

Z.Krūmiņa
70 punkti

L.Pētersone
70 punkti

J.Romanovskis
70 punkti

O.Strazds
70 punkti

M.Zalāns
70 punkti

S.Ķiesnere
70 punkti


Code&math by Freimanis ©2020