LKFVA foto un video konkursa 2022 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Video konkurss
Video contest
 

Mārcis
Baltskars
Anda
Upmale
Artūrs
Lācis
Naomi
Goggin
D-
M

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Portrets
Portrait
Jaunais pāris
The Couple
Detaļas
Details
Humors
Humour
Gaismas spēles
All about light
Svinības
Reception
Pirms un pēc
Before and after


E.Freimanis
89 punkti

V.Sluka
88 punkti

B.Locs
85 punkti

J.Romanovskis
83 punkti

A.Veigurs
83 punkti

J.Zīģelis
83 punkti

U.Nagliņš
83 punkti

J.Justs
83 punkti

I.Lankovska
83 punkti

L.Apine
82 punkti

A.Veigurs
82 punkti

V.Lučņenkovs
82 punkti

E.Vanags
82 punkti

J.Justs
82 punkti

I.Andrupe
82 punkti

L.Apine
81 punkts

L.Apine
81 punkts

Z.Krūmiņa
81 punkts

J.Romanovskis
81 punkts

J.Ross
81 punkts

J.Konons
81 punkts

E.Vanags
80 punkti

E.Freimanis
80 punkti

K.Lielbiksis
80 punkti

I.Andrupe
80 punkti

A.Krauze
79 punkti

A.Krauze
79 punkti

A.Supe
79 punkti

L.Apine
79 punkti

L.Apine
79 punkti

Z.Krūmiņa
79 punkti

V.Sluka
79 punkti

V.Sluka
79 punkti

J.Justs
79 punkti

M.Arbidāns
79 punkti

J.Konons
79 punkti

V.Lučņenkovs
78 punkti

J.Zīģelis
78 punkti

K.Lielbiksis
78 punkti

E.Ziemele
78 punkti

M.Arbidāns
78 punkti

I.Andrupe
78 punkti

G.Freimanis
78 punkti

E.Vanags
77 punkti

V.Sluka
74 punkti

Z.Krūmiņa
73 punkti

S.Avotiņa
73 punkti

A.Supe
72 punkti

Z.Krūmiņa
70 punkti

A.Oša
70 punkti


Code&math by Freimanis ©2024