LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Andrejs
Zavadskis
Gatis
Rozenfelds
Imants
Urtāns
Gatis
Ločmelis
Alexandra
Botvinovskaya
Specbalvas

Specbalvu no Silvergrain saņem:
Kaspars Filips DobrovoļskisSpecbalvu no Lindas Ratutas saņem:
Rolfs Vendiņš

Coded by Freimanis ©2014