LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Andrejs
Zavadskis
Gatis
Rozenfelds
Imants
Urtāns
Gatis
Ločmelis
Alexandra
Botvinovskaya
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


Taškāns
90 punkti

Strangots
89 punkti

Locs
87 punkti

Slūka
87 punkti

Taškāns
87 punkti

Grišins
86 punkti

Grīnvalde
86 punkti

Pētersone
86 punkti

Rūķīte-Artemoviča
86 punkti

Saulīte
86 punkti

Naglis
85 punkti

Saulīte
85 punkti

Saulīte
85 punkti

Dzile
84 punkti

Pētersone
84 punkti

Orlickis
83 punkti

Ragelis
83 punkti

Orlickis
82 punkti

Saulīte
82 punkti

Vendiņš
82 punkti

Blūma
81 punkts

Locs
81 punkts

Ragelis
81 punkts

Grīnvalde
80 punkti

Grīnvalde
80 punkti

Kiseļovs
80 punkti

Krastiņš
80 punkti

Nagliņš
80 punkti

Baltskars
79 punkti

Baltskars
79 punkti

Dobrovoļskis
79 punkti

Freimanis
79 punkti

Konons
79 punkti

Krastiņš
79 punkti

Pētersone
79 punkti

Freimanis
78 punkti

Kiseļovs
78 punkti

Locs
78 punkti

Pinne
78 punkti

Ross
78 punkti

Locs
77 punkti

Pētersone
77 punkti

Ragelis
77 punkti

Ratuta
77 punkti

Vecstaudžs
77 punkti

Baltskars
76 punkti

Leitis
76 punkti

Nagliņš
76 punkti

Spektore
76 punkti

Baltskars
75 punkti

Dobrovoļskis
75 punkti

Dzile
75 punkti

Lankovska
75 punkti

Lučņenkovs
75 punkti

Nagliņš
75 punkti

Pinne
75 punkti

Ragelis
75 punkti

Ratuta
75 punkti

Saulīte
75 punkti

Grasbergs
74 punkti

Hibneris
74 punkti

Ignatjevs
74 punkti

Lapsiņa
74 punkti

Pētersone
74 punkti

Ratuta
74 punkti

Rogozina
74 punkti

Rogozina
74 punkti

Romanovskis
74 punkti

Ross
74 punkti

Strangots
74 punkti

Birkenfelds
73 punkti

Erta
73 punkti

Grišins
73 punkti

Pētersone
73 punkti

Romanovskis
73 punkti

Ross
73 punkti

Saulīte
73 punkti

Suškevičs
73 punkti

Zīģelis
73 punkti

Ignatjevs
72 punkti

Janševskis
72 punkti

Lankovska
72 punkti

Pinne
72 punkti

Ragelis
72 punkti

Lankovska
71 punkts

Romanovskis
71 punkts

Strangots
71 punkts

Baltskars
70 punkti

Birkenfelds
70 punkti

Germane
70 punkti

Grīnvalde
70 punkti


Coded by Freimanis ©2014