uzņemšanas kārtība

Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācijas biedru un biedru kandidātu uzņemšanas kārtība

Biedru uzņemšanas kārtība:

Uzņemšanai Latvijas Kāzu fotogrāfu Asociācijā par biedru var pieteikties profesionāli kāzu fotogrāfi, kuri atbilst šādiem uzņemšanas kritērijiem:

1. pretendents spēj piedāvāt kvalitatīvus fotopakalpojumus;
2. pretendents ir nofotografējis vismaz 20 kāzas. Valde var pieļaut izņēmumus, ja ir īpaši nopelni - uzvaras konkursos un tamlīdzīgi;
3. pretendentam ir sava mājaslapa, kurā ir norādīta aktuāla kontaktinformācija. Par mājaslapu netiek uzskatīti profili citos portālos (piemēram: fotki.lv, draugiem.lv). Mājaslapai jābūt pirmā līmeņa domēna ietvaros (piemēram: www.fotogrāfs.lv, nevis www.fotogrāfs.andris.lv).

Pretendentam ir jānogādā LKFA valdei izvērtēšanai 60 fotogrāfijas no 20 kāzām (pa 3 bildēm no katrām kāzām) elektroniski, kā arī reportāžu no vienām kāzām ar 60 fotogrāfijām.

Fotogrāfijas elektroniskā formātā *.jpg ar EXIF datiem, kuru garāka mala ir 1200px, jāievieto savā serverī vai citā starpnieka serverī (piemēram: failiem.lv) lejupielādei;

Papildus uz valdes e-pastu valde@lkfa.lv jānosūta šāda informācija:

a. pretendenta biogrāfija jeb informācija par savu darbību, dalību citās profesionālās organizācijās, kā arī informācija par apbalvojumiem fotografēšanas jomā;
b. izmantojamās fototehnikas apraksts.

Vērtēšanai nosūtāmajās fotogrāfijās ir jābūt atspoguļotām kāzu norises dažādām fāzēm no līgavas gatavošanās līdz mičošanai un jāparāda pretendenta mākslinieciskās spējas, tehnisko nodrošinājumu, prasmi izmantot fototehnikas iespējas, fotogrāfiju pēcapstrādes iemaņas.

Pretendentu vērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā valde pieņem lēmumu par pretendenta virzīšanu otrajai kārtai vai atteikšanos uzņemt LKFA. Otrajā kārtā pretendenta atbilstību izvērtē pretendentu vērtēšanas žūrija, kuras sastāvā ir trīs Latvijas Kāzu fotogrāfu Asociācijas biedri pēc LKFA prezidenta izvēles. Žūrijas vērtējumam ir konsultatīvs raksturs, galīgo lēmumu pieņem LKFA valde.

Valde 30 dienu laikā kopš pieteikuma saņemšanas, pieņem lēmumu par pretendenta uzņemšanu vai atteikšanos uzņemt LKFA un rakstiski nosūta savu lēmumu pretendentam. Ja lēmums ir pozitīvs, pretendentam ir jāpārskaita iestāšanās maksa 7EUR apmērā un biedra nauda. Biedriem un biedru kandidātiem gada maksa sastāda 50EUR.

Rīgā, 2013.gada 24.oktobrī
Stājaties mūsu Asociācijā un iegūstat:

- vairāk klientus;
- publicitāti;
- tiesības izmantot Asociācijas zīmolu savā mājaslapā, uz apģērbiem vai citur;
- tiesības piedalīties Asociācijas rīkotajos pasākumos (semināri, plenēri un citi pieredzes apmaiņas pasākumi);
- Asociācijas atbalstu kā neatkarīgas un vienīgās institūcijas, kas specializējas kāzu fotogrāfijā. Mūsu eksperta viedoklis var kalpot par atbalsta punktu gan biedriem, gan citām iestādēm un organizācijām;
- biedra apliecinājuma dokumentu;
- papildus atlaides, pateicoties pastāvīgajiem sponsoriem. Biedriem ir iespēja printēt lielformāta fotogrāfijas izstādēm - bezmaksas. Divu bilžu printēšana gadā nosedz dalības maksu organizācijā. Portāls Precos.lv ļauj LKFA biedriem reklamēties ar 10% atlaidi. Picture Happy ļauj izmantot viņu pakalpojumus ar 15% atlaidi;
- fotogrāfa pakalpojumu lobēšana dažādās iestādēs un ieteikumi no kolēģiem.