LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


1.vieta, Mārcis Baltskars, 432 punkti


2.vieta
Romanovskis

429 punkti

3.vieta
Locs

428 punkti

4.vieta
Romanovskis

420 punkti

5.vieta
Ignatjevs

411 punkti

6.vieta
Spektore
407 punkti

6.vieta
Ross
407 punkti

7.vieta
Ragelis
405 punkti

8.vieta
Pētersone
403 punkti

8.vieta
Sproģis
403 punkti

9.vieta
Baltskars
401 punkts

9.vieta
Lankovska
401 punkts

10.vieta
Konons
398 punkti

10.vieta
Nagliņš
398 punkti

10.vieta
Lankovska
398 punkti

11.vieta
Ragelis
397 punkti

12.vieta
Orlickis
395 punkti

12.vieta
Dzile
395 punkti

12.vieta
Dzile
395 punkti

13.vieta
Kiseļovs
394 punkti

13.vieta
Kiseļovs
394 punkti

14.vieta
Pētersone
393 punkti

14.vieta
Krūmiņa
393 punkti

14.vieta
Pētersone
393 punkti

14.vieta
Lankovska
393 punkti

15.vieta
Erta
392 punkti

15.vieta
Hercs
392 punkti

16.vieta
Krastiņš
390 punkti

16.vieta
Lapsiņa
390 punkti

16.vieta
Konons
390 punkti

17.vieta
Erta
389 punkti

18.vieta
Hercs
387 punkti

18.vieta
Pētersone
387 punkti

18.vieta
Romanovskis
387 punkti

19.vieta
Baltskars
386 punkti

19.vieta
Lučņenkovs
386 punkti

19.vieta
Grīnvalde
386 punkti

20.vieta
Orlickis
384 punkti

21.vieta
Pinne
382 punkti

21.vieta
Hibneris
382 punkti

21.vieta
Kupics
382 punkti

21.vieta
Dzile
382 punkti

22.vieta
Strangots
380 punkti

22.vieta
Ignatjevs
380 punkti

23.vieta
Locs
379 punkti

24.vieta
Krastiņš
378 punkti

24.vieta
Lapsiņa
378 punkti

24.vieta
Ertmanis
378 punkti

24.vieta
Krastiņš
378 punkti

25.vieta
Saulīte
377 punkti

25.vieta
Suškevičs
377 punkti

26.vieta
Ratuta
376 punkti

27.vieta
Rogozina
375 punkti

27.vieta
Grišins
375 punkti

28.vieta
Grīnvalde
371 punktsCoded by Freimanis ©2014