LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


1.vieta, Artūrs Romanovskis, 431 punkts


2.vieta
Dzile

418 punkti

3.vieta
Sproģis

415 punkti

4.vieta
Birkenfelds

414 punkti

5.vieta
Orlickis

411 punkti

6.vieta
Ignatjevs
410 punkti

7.vieta
Vendiņš
409 punkti

8.vieta
Konons
406 punkti

9.vieta
Ignatjevs
405 punkti

10.vieta
Konons
402 punkti

10.vieta
Birkenfelds
402 punkti

11.vieta
Strangots
401 punkts

12.vieta
Nagliņš
400 punkti

13.vieta
Baltskars
399 punkti

14.vieta
Lankovska
398 punkti

15.vieta
Pētersone
396 punkti

16.vieta
Suškevičs
394 punkti

17.vieta
Kiseļovs
393 punkti

18.vieta
Šekavs
392 punkti

18.vieta
Germane
392 punkti

18.vieta
Erta
392 punkti

18.vieta
Orlickis
392 punkti

18.vieta
Orlickis
392 punkti

18.vieta
Sproģis
392 punkti

18.vieta
Pinne
392 punkti

18.vieta
Lapsiņa
392 punkti

19.vieta
Romanovskis
391 punkts

19.vieta
Freimanis
391 punkts

20.vieta
Bērziņš
390 punkti

20.vieta
Ratuta
390 punkti

21.vieta
Birkenfelds
389 punkti

21.vieta
Sproģis
389 punkti

21.vieta
Pētersone
389 punkti

21.vieta
Lankovska
389 punkti

22.vieta
Krastiņš
387 punkti

22.vieta
Pohevičs
387 punkti

22.vieta
Bērziņš
387 punkti

22.vieta
Prindule
387 punkti

22.vieta
Viļuma
387 punkti

22.vieta
Kiseļovs
387 punkti

23.vieta
Ross
386 punkti

24.vieta
Zīģelis
385 punkti

24.vieta
Hibneris
385 punkti

25.vieta
Robalds
384 punkti

25.vieta
Kiseļovs
384 punkti

25.vieta
Dobrovoļskis
384 punkti

26.vieta
Jaunzeme
383 punkti

26.vieta
Lankovska
383 punkti

27.vieta
Krastiņš
382 punkti

28.vieta
Ratuta
379 punkti

29.vieta
Freimanis
378 punkti

30.vieta
Pūga
373 punktiCoded by Freimanis ©2014