LKFA fotokonkursa 2018 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Minimālisms
Minimalism
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Humors
Humor
Gaisma
All about light


1.vieta, Rolfs Vendiņš, 439 punkti / 12 balles /


2.vieta
B.Locs

434 punkti
10 balles

3.vieta
S.Fjodorov

427 punkti
8 balles

4.vieta
R.Vendiņš

425 punkti
7 balles

5.vieta
A.Lācis

424 punkti
6 balles

6.vieta
Z.Brezinska

422 punkti
5 balles

7.vieta
M.Kirikovs

422 punkti
4 balles

8.vieta
M.Baltskars

421 punkti
3 balles

9.vieta
M.Grišins

420 punkti
2 balles

10.vieta
D.Veinberga

419 punkti
1 balle

11.vieta
L.Leonoviča
417 punkti

12.vieta
I.Ose
416 punkti

13.vieta
S.Dzile
415 punkti

14.vieta
A.Lācis
414 punkti

15.vieta
S.Liepiņa
413 punkti

15.vieta
L.Petersone
413 punkti

16.vieta
M.Šēls
413 punkti

17.vieta
L.Viļuma
413 punkti

18.vieta
B.Locs
412 punkti

19.vieta
J.Ross
412 punkti

20.vieta
V.Lučņenkovs
411 punkti

21.vieta
M.Baltskars
411 punkti

22.vieta
V.Lučņenkovs
410 punkti

23.vieta
L.Petersone
410 punkti

24.vieta
K.Lapiks
409 punkti

25.vieta
Z.Brezinska
409 punkti

26.vieta
E.Freimanis
407 punkti

27.vieta
L.Leonoviča
407 punkti

27.vieta
A.Ratniece
407 punkti

28.vieta
V.Jaunzeme
407 punkti

29.vieta
J.Konons
407 punkti

30.vieta
V.Slūka
406 punkti

31.vieta
I.Ose
405 punkti

32.vieta
I.Ose
405 punkti

33.vieta
R.Birkenfelds
404 punkti

34.vieta
S.Fjodorov
404 punkti

35.vieta
U.Nagliņš
404 punkti

36.vieta
D.Veinberga
404 punkti

37.vieta
A.Upmale
404 punkti

38.vieta
I.Ose
403 punkti

39.vieta
Z.Krūmiņa
403 punkti

40.vieta
L.Viļuma
403 punkti

41.vieta
U.Nagliņš
403 punkti

42.vieta
E.Freimanis
403 punkti

43.vieta
E.Freimanis
403 punkti

44.vieta
J.Ross
402 punkti

45.vieta
L.Leonoviča
401 punkti

46.vieta
I.Vilcāns
401 punkti

47.vieta
Z.Brezinska
401 punkti

48.vieta
E.Freimanis
400 punkti

49.vieta
M.Šēls
400 punkti

50.vieta
Ģ.Raģelis
400 punkti

51.vieta
M.Baltskars
399 punkti

52.vieta
A.Vilks
399 punkti

53.vieta
S.Ķiesnere
399 punkti

54.vieta
G.Zīverte
398 punkti

55.vieta
R.Vendiņš
398 punkti

56.vieta
P.Kinne
398 punkti

57.vieta
U.Nagliņš
397 punkti

58.vieta
V.Breijere
397 punkti

59.vieta
Ģ.Raģelis
396 punkti

59.vieta
S.Sandore
396 punkti

60.vieta
A.Mazjanis
395 punkti

61.vieta
V.Slūka
395 punkti

61.vieta
J.Ross
395 punkti

61.vieta
R.Birkenfelds
395 punkti

62.vieta
Z.Brezinska
395 punkti

63.vieta
Ģ.Raģelis
394 punkti

64.vieta
V.Lučņenkovs
394 punkti

65.vieta
I.Vilcāns
394 punkti

66.vieta
Z.Krūmiņa
393 punkti

67.vieta
V.Slūka
393 punkti

68.vieta
A.Lācis
393 punkti

69.vieta
K.Lielbiksis
392 punkti

70.vieta
R.Skutelis
392 punkti

71.vieta
B.Žogota
391 punkti

71.vieta
Z.Krūmiņa
391 punkti

72.vieta
R.Vidzidskis
391 punkti

73.vieta
I.Vilcāns
390 punkti

74.vieta
I.Vilcāns
390 punkti

75.vieta
B.Locs
390 punkti

76.vieta
I.Alle
390 punkti

76.vieta
A.Veldre
390 punkti

77.vieta
Ģ.Raģelis
390 punkti

78.vieta
M.Kirikovs
389 punkti

79.vieta
J.Romanovskis
388 punkti

80.vieta
A.Sermule
388 punkti

81.vieta
I.Vilcāns
387 punkti

82.vieta
B.Locs
387 punkti

83.vieta
R.Birkenfelds
386 punkti

84.vieta
K.Lielbiksis
386 punkti

85.vieta
Z.Brezinska
385 punkti

86.vieta
S.Ķiesnere
385 punkti

87.vieta
R.Blaubuks
382 punkti

87.vieta
K.Dobrovoļskis
382 punkti

88.vieta
A.Sermule
381 punkti

89.vieta
V.Slūka
381 punkti

89.vieta
N.Freimanis
381 punkti

90.vieta
B.Žogota
380 punkti

91.vieta
E.Vanags
380 punkti

92.vieta
N.Freimanis
378 punkti

93.vieta
I.Alle
378 punkti

94.vieta
R.Skutelis
377 punkti

95.vieta
V.Slūka
374 punkti

96.vieta
S.Fjodorov
374 punkti

97.vieta
Z.Brezinska
374 punkti

98.vieta
A.Supe
373 punkti

99.vieta
P.Kinne
371 punkti

100.vieta
R.Birkenfelds
370 punkti

101.vieta
I.Zeltiņa
369 punkti

102.vieta
L.Keire
368 punkti

103.vieta
R.Jankevics
367 punkti

104.vieta
I.Ose
366 punktiCode&math by Freimanis ©2021