LKFA fotokonkursa 2015 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Inta
Lankovska
Alexandra
Botvinovskaya
Andrejs
Zavadskis
Emin
Kuliyev
Marta
Kowalska
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Gaisma
All about light


E.Freimanis
97 punkti

J.Ross
93 punkti

L.Pētersone
92 punkti

L.Pētersone
92 punkti

E.Freimanis
90 punkti

K.Grīnvalde
90 punkti

J.Konons
90 punkti

B.Locs
90 punkti

M.Šēls
90 punkti

V.Lučņenkovs
89 punkti

M.Baltskars
88 punkti

K.Grīnvalde
88 punkti

J.Korjakins
88 punkti

G.Orlickis
88 punkti

D.Saulīte
88 punkti

R.Vendiņš
88 punkti

R.Birkenfelds
87 punkti

A.Mazjānis
87 punkti

S.Strode
87 punkti

L.Viļuma
87 punkti

G.Janševskis
86 punkti

V.Lučņenkovs
86 punkti

A.Mazjānis
86 punkti

L.Pētersone
86 punkti

M.Šēls
86 punkti

M.Baltskars
85 punkti

E.Freimanis
85 punkti

M.Grišins
85 punkti

A.Mazjānis
85 punkti

U.Nagliņš
85 punkti

B.Pinne
85 punkti

L.Pētersone
85 punkti

J.Romanovskis
85 punkti

J.Ross
85 punkti

R.Sproģis
85 punkti

M.Šēls
85 punkti

Z.Brezinska
84 punkti

G.Bērziņš
84 punkti

M.Kiseļovs
84 punkti

J.Romanovskis
84 punkti

J.Ross
84 punkti

R.Skutelis
84 punkti

J.Zīģelis
84 punkti

M.Baltskars
83 punkti

R.Birkenfelds
83 punkti

Z.Brezinska
83 punkti

U.Nagliņš
83 punkti

A.Romanovskis
83 punkti

J.Romanovskis
83 punkti

D.Saulīte
83 punkti

L.Viļuma
83 punkti

L.Viļuma
83 punkti

M.Šēls
83 punkti

M.Baltskars
82 punkti

R.Ignatjevs
82 punkti

Z.Krūmiņa
82 punkti

Z.Krūmiņa
82 punkti

M.Lapiņa
82 punkti

S.Liepiņa
82 punkti

U.Nagliņš
82 punkti

L.Ratuta
82 punkti

A.Romanovskis
82 punkti

A.Romanovskis
82 punkti

V.Slūka
82 punkti

M.Šēls
82 punkti

M.Kiseļovs
81 punkts

B.Locs
81 punkts

L.Viļuma
81 punkts

E.Baranovska
80 punkti

Z.Brezinska
80 punkti

I.Filipova
80 punkti

G.Freimanis
80 punkti

I.Grasbergs
80 punkti

M.Grišins
80 punkti

G.Lapsiņa
80 punkti

L.Pētersone
80 punkti

R.Skutelis
80 punkti

K.Suškevičs
80 punkti

R.Vendiņš
80 punkti

L.Viļuma
80 punkti

R.Ignatjevs
79 punkti

L.Pētersone
79 punkti

L.Viļuma
78 punkti

V.Brauns
77 punkti

M.Grišins
77 punkti

A.Ertmanis
75 punkti

L.Ratuta
75 punkti

L.Gudzinska
74 punkti

R.Ignatjevs
74 punkti

R.Ignatjevs
73 punkti

D.Saulīte
73 punkti

Z.Brezinska
72 punkti

I.Filipova
72 punkti

R.Sproģis
72 punkti

R.Ignatjevs
71 punkts

V.Brauns
70 punkti


Coded by Freimanis ©2016