LKFA fotokonkursa 2015 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Inta
Lankovska
Alexandra
Botvinovskaya
Andrejs
Zavadskis
Emin
Kuliyev
Marta
Kowalska
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Gaisma
All about light


R.Birkenfelds
90 punkti

A.Mazjānis
90 punkti

L.Pētersone
90 punkti

M.Šēls
90 punkti

K.Grīnvalde
89 punkti

S.Liepiņa
89 punkti

J.Konons
88 punkti

R.Birkenfelds
87 punkti

V.Slūka
87 punkti

R.Vendiņš
87 punkti

A.Jonele
86 punkti

D.Saulīte
86 punkti

A.Darviņa
85 punkti

G.Freimanis
85 punkti

B.Locs
85 punkti

A.Mazjānis
85 punkti

L.Pētersone
85 punkti

A.Taškāns
85 punkti

Ē.Bērziņš
84 punkti

K.Dobrovoļskis
84 punkti

K.Grīnvalde
84 punkti

J.Korjakins
84 punkti

A.Mazjānis
84 punkti

J.Naglis
84 punkti

L.Pētersone
84 punkti

J.Romanovskis
84 punkti

D.Saulīte
84 punkti

R.Vendiņš
84 punkti

R.Ignatjevs
83 punkti

J.Konons
83 punkti

Z.Krūmiņa
83 punkti

B.Locs
83 punkti

L.Ratuta
83 punkti

D.Saulīte
83 punkti

M.Vecstaudžs
83 punkti

R.Vendiņš
83 punkti

R.Vendiņš
83 punkti

M.Šēls
83 punkti

M.Baltskars
82 punkti

R.Birkenfelds
82 punkti

Z.Brezinska
82 punkti

A.Darviņa
82 punkti

G.Freimanis
82 punkti

G.Freimanis
82 punkti

L.Pētersone
82 punkti

L.Pētersone
82 punkti

Ģ.Raģelis
82 punkti

R.Sproģis
82 punkti

K.Suškevičs
82 punkti

J.Zīģelis
82 punkti

R.Birkenfelds
81 punkts

Z.Brezinska
81 punkts

G.Bērziņš
81 punkts

R.Ignatjevs
81 punkts

L.Ratuta
81 punkts

Z.Brezinska
80 punkti

Z.Brezinska
80 punkti

Z.Brezinska
80 punkti

R.Ignatjevs
80 punkti

J.Naglis
80 punkti

J.Naglis
80 punkti

A.Romanovskis
80 punkti

A.Romanovskis
80 punkti

D.Saulīte
80 punkti

V.Slūka
80 punkti

K.Suškevičs
80 punkti

R.Vendiņš
80 punkti

G.Bērziņš
79 punkti

Z.Krūmiņa
79 punkti

R.Sproģis
79 punkti

J.Konons
78 punkti

L.Ratuta
78 punkti

M.Vecstaudžs
78 punkti

R.Birkenfelds
77 punkti

V.Lučņenkovs
76 punkti

V.Lučņenkovs
76 punkti

L.Ratuta
76 punkti

V.Slūka
76 punkti

J.Ross
75 punkti

Z.Brezinska
74 punkti

E.Freimanis
73 punkti

I.Grasbergs
73 punkti

M.Grišins
73 punkti

L.Ratuta
73 punkti

Z.Brezinska
72 punkti

R.Ignatjevs
72 punkti

M.Vecstaudžs
71 punkts


Coded by Freimanis ©2016