LKFA fotokonkursa 2015 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Inta
Lankovska
Alexandra
Botvinovskaya
Andrejs
Zavadskis
Emin
Kuliyev
Marta
Kowalska
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Gaisma
All about light


Ģ.Raģelis
98 punkti

B.Locs
94 punkti

E.Freimanis
93 punkti

G.Freimanis
90 punkti

K.Hercs
90 punkti

B.Locs
90 punkti

L.Pētersone
90 punkti

R.Birkenfelds
89 punkti

Ģ.Raģelis
89 punkti

A.Taškāns
89 punkti

M.Kiseļovs
88 punkti

M.Kiseļovs
88 punkti

J.Romanovskis
88 punkti

J.Ross
88 punkti

D.Saulīte
88 punkti

R.Birkenfelds
87 punkti

G.Bērziņš
87 punkti

V.Lučņenkovs
87 punkti

G.Orlickis
87 punkti

L.Pētersone
87 punkti

J.Ross
87 punkti

M.Baltskars
86 punkti

R.Birkenfelds
86 punkti

E.Freimanis
86 punkti

G.Janševskis
86 punkti

A.Jonele
86 punkti

M.Kiseļovs
86 punkti

J.Konons
86 punkti

Z.Krūmiņa
86 punkti

S.Liepiņa
86 punkti

V.Lučņenkovs
86 punkti

A.Mazjānis
86 punkti

A.Mazjānis
86 punkti

A.Mazjānis
86 punkti

U.Nagliņš
86 punkti

G.Orlickis
86 punkti

G.Orlickis
86 punkti

Ģ.Raģelis
86 punkti

Ē.Bērziņš
85 punkti

K.Dobrovoļskis
85 punkti

G.Freimanis
85 punkti

E.Freimanis
85 punkti

G.Freimanis
85 punkti

M.Grišins
85 punkti

K.Grīnvalde
85 punkti

A.Jonele
85 punkti

J.Katkovskis
85 punkti

M.Kiseļovs
85 punkti

M.Kiseļovs
85 punkti

J.Konons
85 punkti

J.Konons
85 punkti

J.Konons
85 punkti

J.Krakops
85 punkti

Z.Krūmiņa
85 punkti

S.Liepiņa
85 punkti

S.Liepiņa
85 punkti

B.Locs
85 punkti

B.Locs
85 punkti

V.Lučņenkovs
85 punkti

V.Lučņenkovs
85 punkti

G.Orlickis
85 punkti

G.Orlickis
85 punkti

G.Orlickis
85 punkti

L.Pētersone
85 punkti

L.Pētersone
85 punkti

Ģ.Raģelis
85 punkti

Ģ.Raģelis
85 punkti

Ģ.Raģelis
85 punkti

Ģ.Raģelis
85 punkti

Ģ.Raģelis
85 punkti

Ģ.Raģelis
85 punkti

J.Romanovskis
85 punkti

J.Ross
85 punkti

D.Saulīte
85 punkti

D.Saulīte
85 punkti

L.Viļuma
85 punkti

M.Šēls
85 punkti

M.Šēls
85 punkti

M.Baltskars
84 punkti

M.Baltskars
84 punkti

R.Birkenfelds
84 punkti

R.Birkenfelds
84 punkti

R.Birkenfelds
84 punkti

Z.Brezinska
84 punkti

A.Darviņa
84 punkti

K.Dobrovoļskis
84 punkti

K.Dobrovoļskis
84 punkti

G.Freimanis
84 punkti

G.Freimanis
84 punkti

G.Freimanis
84 punkti

M.Grišins
84 punkti

K.Grīnvalde
84 punkti

J.Konons
84 punkti

J.Konons
84 punkti

J.Konons
84 punkti

J.Konons
84 punkti

J.Konons
84 punkti

J.Korjakins
84 punkti

Z.Krūmiņa
84 punkti

S.Liepiņa
84 punkti

B.Locs
84 punkti

B.Locs
84 punkti

B.Locs
84 punkti

R.Melioranskis
84 punkti

R.Melioranskis
84 punkti

R.Melioranskis
84 punkti

G.Orlickis
84 punkti

Ģ.Raģelis
84 punkti

A.Romanovskis
84 punkti

J.Romanovskis
84 punkti

A.Romanovskis
84 punkti

A.Romanovskis
84 punkti

J.Ross
84 punkti

J.Ross
84 punkti

J.Ross
84 punkti

D.Saulīte
84 punkti

D.Saulīte
84 punkti

V.Slūka
84 punkti

S.Strode
84 punkti

M.Vecstaudžs
84 punkti

L.Viļuma
84 punkti

L.Viļuma
84 punkti

J.Zīģelis
84 punkti

M.Šēls
84 punkti

M.Šēls
84 punkti

M.Šēls
84 punkti

M.Šēls
84 punkti

M.Baltskars
83 punkti

Ē.Bērziņš
83 punkti

Ē.Bērziņš
83 punkti

K.Dobrovoļskis
83 punkti

K.Dobrovoļskis
83 punkti

A.Ertmanis
83 punkti

G.Freimanis
83 punkti

M.Grišins
83 punkti

K.Grīnvalde
83 punkti

K.Grīnvalde
83 punkti

M.Kiseļovs
83 punkti

J.Krakops
83 punkti

Z.Krūmiņa
83 punkti

S.Liepiņa
83 punkti

S.Liepiņa
83 punkti

B.Locs
83 punkti

B.Locs
83 punkti

V.Lučņenkovs
83 punkti

V.Lučņenkovs
83 punkti

A.Mazjānis
83 punkti

S.Melnalksne
83 punkti

J.Naglis
83 punkti

U.Nagliņš
83 punkti

G.Orlickis
83 punkti

L.Pētersone
83 punkti

Ģ.Raģelis
83 punkti

Ģ.Raģelis
83 punkti

A.Romanovskis
83 punkti

V.Slūka
83 punkti

A.Taškāns
83 punkti

L.Viļuma
83 punkti

J.Zīģelis
83 punkti

M.Šēls
83 punkti

M.Apsitis
82 punkti

Ē.Bērziņš
82 punkti

A.Darviņa
82 punkti

K.Dobrovoļskis
82 punkti

I.Filipova
82 punkti

G.Freimanis
82 punkti

M.Grišins
82 punkti

M.Grišins
82 punkti

M.Kiseļovs
82 punkti

J.Konons
82 punkti

A.Krastiņš
82 punkti

Z.Krūmiņa
82 punkti

O.KUpics
82 punkti

S.Liepiņa
82 punkti

R.Melioranskis
82 punkti

R.Melioranskis
82 punkti

R.Melioranskis
82 punkti

S.Melnalksne
82 punkti

S.Melnalksne
82 punkti

U.Nagliņš
82 punkti

U.Nagliņš
82 punkti

L.Pētersone
82 punkti

R.Rudzītis
82 punkti

D.Saulīte
82 punkti

V.Slūka
82 punkti

R.Sproģis
82 punkti

M.Vecstaudžs
82 punkti

L.Viļuma
82 punkti

R.Birkenfelds
81 punkts

Ē.Bērziņš
81 punkts

A.Darviņa
81 punkts

K.Dobrovoļskis
81 punkts

I.Filipova
81 punkts

G.Freimanis
81 punkts

G.Freimanis
81 punkts

G.Freimanis
81 punkts

I.Grasbergs
81 punkts

M.Grišins
81 punkts

O.KUpics
81 punkts

G.Lapsiņa
81 punkts

V.Lučņenkovs
81 punkts

U.Nagliņš
81 punkts

G.Orlickis
81 punkts

G.Orlickis
81 punkts

G.Orlickis
81 punkts

G.Orlickis
81 punkts

L.Pētersone
81 punkts

A.Robalds
81 punkts

A.Romanovskis
81 punkts

A.Romanovskis
81 punkts

A.Romanovskis
81 punkts

A.Romanovskis
81 punkts

D.Saulīte
81 punkts

L.Viļuma
81 punkts

M.Baltskars
80 punkti

R.Birkenfelds
80 punkti

Z.Brezinska
80 punkti

Z.Brezinska
80 punkti

E.Freimanis
80 punkti

G.Freimanis
80 punkti

G.Janševskis
80 punkti

M.Kiseļovs
80 punkti

M.Kiseļovs
80 punkti

M.Lapiņa
80 punkti

S.Liepiņa
80 punkti

I.Lūka
80 punkti

R.Melioranskis
80 punkti

U.Nagliņš
80 punkti

L.Pētersone
80 punkti

D.Saulīte
80 punkti

R.Skutelis
80 punkti

J.Spigovskis
80 punkti

K.Suškevičs
80 punkti

K.Suškevičs
80 punkti

L.Viļuma
80 punkti

J.Zīģelis
80 punkti

A.Ertmanis
79 punkti

K.Grīnvalde
79 punkti

R.Ignatjevs
79 punkti

d.krastins
79 punkti

S.Liepiņa
79 punkti

S.Priede
79 punkti

L.Pētersone
79 punkti

J.Romanovskis
79 punkti

D.Saulīte
79 punkti

Z.Brezinska
78 punkti

K.Dobrovoļskis
78 punkti

J.Korjakins
78 punkti

R.Skutelis
78 punkti

M.Grišins
77 punkti

A.Jonele
77 punkti

d.krastins
77 punkti

G.Orlickis
77 punkti

L.Ratuta
77 punkti

I.Strangots
77 punkti

K.Suškevičs
77 punkti

M.Grišins
76 punkti

D.Saulīte
76 punkti

K.Suškevičs
76 punkti

K.Suškevičs
76 punkti

G.Freimanis
75 punkti

R.Ignatjevs
75 punkti

K.Lamberte
75 punkti

L.Legzdiņa
75 punkti

R.Ignatjevs
74 punkti

M.Lapiņa
74 punkti

I.Filipova
73 punkti

M.Grišins
73 punkti

L.Neimane
73 punkti

M.Apsitis
72 punkti

Z.Brezinska
72 punkti

V.Raka
71 punkts

R.Skutelis
71 punkts

Z.Brezinska
70 punkti

R.Ignatjevs
70 punkti


Coded by Freimanis ©2016