LKFA fotokonkursa 2014 rezultāti
  Kopvērtējums
Standings
Uzvarētāji kategorijās
Winners in categories
Dalībnieki
Participants
Žūrijas vērtējums
Jury results
Apbalvošana
Awards
 

Andrejs
Zavadskis
Gatis
Rozenfelds
Imants
Urtāns
Gatis
Ločmelis
Alexandra
Botvinovskaya
Specbalvas

Gatavošanās
Getting ready
Ceremonija
Ceremony
Emocijas
Emotions
Bērni
Kids
Portrets
Bride/Groom alone
Jaunais pāris
Bride & Groom
Detaļas
Details
Svinības
Reception
Izšķirošais mirklis
The Decisive moment
Brīvā tēma
Open Theme


Freimanis
90 punkti

Lankovska
86 punkti

Kiseļovs
84 punkti

Dzile
83 punkti

Jaunzeme
83 punkti

Grišins
82 punkti

Janševskis
82 punkti

Krastiņš
82 punkti

Nagliņš
82 punkti

Pētersone
82 punkti

Saulīte
82 punkti

Baltskars
81 punkts

Jaunzeme
81 punkts

Lankovska
81 punkts

Lapsiņa
81 punkts

Vendiņš
81 punkts

Dobrovoļskis
80 punkti

Freimanis
80 punkti

Freimanis
80 punkti

Ignatjevs
80 punkti

Kiseļovs
80 punkti

Krastiņš
80 punkti

Locs
80 punkti

Lučņenkovs
80 punkti

Nagliņš
80 punkti

Saulīte
80 punkti

Saulīte
80 punkti

Saulīte
80 punkti

Taškāns
80 punkti

Grišins
79 punkti

Konons
79 punkti

Lankovska
79 punkti

Leitis
79 punkti

Pinne
79 punkti

Ragelis
79 punkti

Ragelis
79 punkti

Romanovskis
79 punkti

Spektore
79 punkti

Vendiņš
79 punkti

Birkenfelds
78 punkti

Dzile
78 punkti

Konons
78 punkti

Pinne
78 punkti

Pētersone
78 punkti

Ross
78 punkti

Ross
78 punkti

Dzile
77 punkti

Jaunzeme
77 punkti

Konons
77 punkti

Konons
77 punkti

Konons
77 punkti

Robalds
77 punkti

Saulīte
77 punkti

Sproģis
77 punkti

Vecstaudžs
77 punkti

Vendiņš
77 punkti

Grišins
76 punkti

Ratuta
76 punkti

Saulīte
76 punkti

Suškevičs
76 punkti

Birkenfelds
75 punkti

Grišins
75 punkti

Grīnvalde
75 punkti

Grīnvalde
75 punkti

Jaunzeme
75 punkti

Konons
75 punkti

Ratuta
75 punkti

Ratuta
75 punkti

Strangots
75 punkti

Taškāns
75 punkti

Grīnvalde
74 punkti

Ignatjevs
74 punkti

Kiseļovs
73 punkti

Pētersone
73 punkti

Ratuta
73 punkti

Ross
73 punkti

Vendiņš
72 punkti


Coded by Freimanis ©2014